REGULAMINY

Strona główna » REGULAMINY

Statuty

Statut NSZZ AMP S.A.

Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Statut MPKZP AMP S.A.

Statut Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Krakowie

Regulaminy

Dopłaty wyjazdów

Regulaminu dopłat wyjazdów indywidualnych do ośrodka wypoczynkowego „Chata pod Pustą” w Wierchomli.

Praca zdalna

     Regulamin wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania

Prawo pracy

Kodeks Pracy

Rozwiązywanie sporów zbiorowych

Związki zawodowe

Układ zbiorowy pracy AMP S.A.

Aktualny układ zbiorowy

Aktualny zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Regulamin ZUZP

Regulamin prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A

Aneks do Porozumienia

Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Porozumienie krakowskie 

Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Porozumienie

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

Aneks do Porozumienia

Aneks nr 2 z dnia 16.01.2023 r. do Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

Wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Zasady wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych

RODO

RODO Członkowie

Klauzula informacyjna RODO dla Członków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

RODO Kontrahenci

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

BHP

Regulamin społecznej inspekcji pracy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w ArcelorMittal Poland S.A.

ZFŚS BCOE 2023

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS AMP 2022

Regulamin ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r.

ZFŚS AMP 2023

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS KOLPREM 2022

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS AMP 2017

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS TAMEH

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w TAMEH Polska Spółka z o.o. na 2017 rok

ZFŚS KOLPREM

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. w 2017 roku

Regulamin pracy AMP S.A.

Regulamin Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.