Ułatwienia dostępu

REGULAMINY

Statuty

Statut NSZZ AMP S.A.

Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Statut MPKZP AMP S.A.

Statut Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Krakowie

Regulaminy

Regulamin pracy

Regulamin pracy ArcelorMittal Poland S.A.

Dodatek mentorski

Regulamin dodatku mentorskiego po zmianach w 2023 r.

Dopłaty wyjazdów

Regulamin dopłat wyjazdów indywidualnych do ośrodka wypoczynkowego „Chata pod Pustą” w Wierchomli.

Refundacja kosztów okularów korygujących

Zarządzenie w sprawie refundacji kosztów okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi

Praca zdalna

     Regulamin wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania

Zasady wykonywania pracy zdalnej

Porozumienie w zakresie zasad wykonywania pracy zdalnej w ArcelorMittal Poland S.A.

Zasady postępowania w przypadku ograniczenia produkcji

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji.

Prawo pracy

Kodeks Pracy

Rozwiązywanie sporów zbiorowych

Związki zawodowe

Układ zbiorowy pracy AMP S.A.

Aktualny układ zbiorowy

Aktualny zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Regulamin ZUZP

Regulamin prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A

Aneks do Porozumienia

Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Porozumienie krakowskie 

Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Porozumienie

Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

Aneks do Porozumienia

Aneks nr 2 z dnia 16.01.2023 r. do Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.

Wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Zasady wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych

Protokół dodatkowy ZUZP 2023 r.

Protokół Dodatkowy nr 1 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., zawarty w Dąbrowie Górniczej w dniu 24.03.2023 r.

 

RODO

RODO Członkowie

Klauzula informacyjna RODO dla Członków NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

RODO Kontrahenci

Klauzula informacyjna RODO dla Kontrahentów NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

BHP

Regulamin społecznej inspekcji pracy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w ArcelorMittal Poland S.A.

ZFŚS BCOE 2023

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS AMP 2023

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. w 2024 r.

ZFŚS KOLPREM 2022

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

ZFŚS TAMEH

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w TAMEH Polska Spółka z o.o. na 2017 rok

Regulamin pracy AMP S.A.

Regulamin Pracy w ArcelorMittal Poland S.A.