Ułatwienia dostępu

PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU

  •    
  • >
  • PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU
Krzysztof Wójcik

Przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA
– tel 12- 290 15 32
krzysztof.wojcik@arcelormittal.com

Józef Kawula

Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA ds. Organizacyjnych
– tel 12- 290 15 32
jozef.kawula@arcelormittal.com

Halina Szpakowska

Przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA ds. Finansowych
– tel 12- 290 38 08
nszz.sekretariat@unihut.pl

Tomasz Ziołek

Przewodniczący NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA ds. Spółek
– tel 12- 290 38 11
ziolek.tomasz@arcelormittal.com

Członkowie Prezydium

Robert Janczur

Członek Prezydium

Jerzy Łąka

Członek Prezydium - GKŚS i TKŚS

Mirosław Kopeć

Członek Prezydium - BHP i SIP

Ireneusz Dudek

Członek Prezydium

Marian Czajkowski

Członek Prezydium

Ryszard Filus

Członek Prezydium