ŚWIADCZENIA I DRUKI ZWIĄZKOWE

Strona główna » ŚWIADCZENIA I DRUKI ZWIĄZKOWE

Aktualne świadczenia związkowe
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Tytuł

Kwota

-z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie statutowe

500,00 zł

-z tytułu zgonu członka związku

Świadczenie statutowe

500,00 zł

-z tytułu zgonu współmałżonka

Świadczenie statutowe

300,00 zł

-z tytułu zgonu członka rodziny

Świadczenie statutowe

150,00 zł

– dofinansowania do kolonii, obozów i zielonych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Sportu i Edukacji Narodowej  z dnia 8 listopada 2001r.

do 100,00 zł

– zapomoga losowa

 do 70,00 zł

– podwyższona zapomoga losowa

długotrwała choroba, zdarzenie losowe

do decyzji Prezydium

NSZZ Prac AMP SA

– wiązanka pogrzebowa

do 80 zł

– pożegnanie emerytów

do 250,00 zł

– paczka dla chorych

40,00 zł

– dofinansowanie wycieczek krajowych organizowanych przez NSZZ Prac. AMP

do 50% nie więcej niż do 100 zł na uprawnioną osobę

– dofinansowanie wycieczek zagranicznych organizowanych przez

NSZZ Prac. AMP SA

do 100 zł/ osobę

w sumie nie więcej niż 200 zł na uprawnionych członków rodziny

– dopłata do biletów na imprezy   kulturalno rozrywkowe

/wyjścia zbiorowe/

 do 50 %

– Świadczenie z tytułu zawarcia związku małżeńskiego przez członka Związku

400 zł


Druki do pobrania: