Ułatwienia dostępu

ŚWIADCZENIA I DRUKI ZWIĄZKOWE

  •    
  • >
  • ŚWIADCZENIA I DRUKI ZWIĄZKOWE

Aktualne świadczenia związkowe
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Tytuł

Kwota

-z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie statutowe

1000,00 zł

-z tytułu zgonu członka związku

Świadczenie statutowe

1000,00 zł

-z tytułu zgonu współmałżonka

Świadczenie statutowe

500,00 zł

-z tytułu zgonu członka rodziny

Świadczenie statutowe

200,00 zł

– dofinansowania do kolonii, obozów i zielonych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Sportu i Edukacji Narodowej  z dnia 8 listopada 2001r.

do 100,00 zł

– zapomoga losowa

 do 70,00 zł

– podwyższona zapomoga losowa

długotrwała choroba, zdarzenie losowe (do decyzje Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA, na wniosek przewodniczącego Zarządu Zakładu)

do 250 zł

– wiązanka pogrzebowa (członek związku)

do 250 zł

– pożegnanie emerytów

do 250,00 zł

– zawarcie związku małżeńskiego500 zł
– dopłaty do biletów na imprezy kulturalno rozrywkowe (wyjścia zbiorowe)

do 60 zł

 

– możliwość skorzystania z porad prawnych (prawo pracy, porady ZUS)

bezpłatnie

– możliwość odliczenia składki związkowej od podatku

 do 500 zł

– dopłaty do wypoczynku w OW „Chata Pod Pustą”

– dofinansowanie wycieczek, rajdów

dopłata do noclegu 50%

do 400 zł/rok


Druki do pobrania: