Ułatwienia dostępu

Więcej członków NSZZ Pracowników AMP S.A. to silniejsza:

pozycja w rozmowach na temat właściwych warunków BHP

pozycja Związku w negocjacji warunków płacowych
i socjalnych

pozycja Związku podczas obrony pracowników - członków Związku

40 lat doświadczenia

Dlaczego warto należeć do NSZZ

Głównym założeniem NSZZ Pracowników AMP S.A. jest ochrona swoich członków. Zobacz, co zyskujesz będąc członkiem NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Nie jesteś SAM

w razie problemów zapewniamy pomoc silnej grupy, jesteśmy jednym z trzech Związków reprezentatywnych

Masz gwarancję

przynależność do naszego Związku daje gwarancję, że nie zostaniesz wyrzucony z pracy nagle, z dnia na dzień

Porady prawne

będąc członkiem naszego Związku korzystasz z porad prawnych udzielanych przez profesjonalnych prawników, znających zagadnienia Kodeksu Pracy oraz zawiłości związane z wszelkimi decyzjami ZUS

Możesz liczyć na pomoc

w każdej spornej sytuacji z pracodawcą/przełożonym,
w razie dyskryminacji możesz liczyć na pomoc - nasz przedstawiciel, jeśli tak zdecydujesz, będzie reprezentował Twoją osobę

Anonimowość Twojej osoby

gwarantujemy anonimowość Twojej osoby
w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotkasz się
w zakładzie pracy

Wsparcie finansowe

otrzymujesz wsparcie finansowe, korzystasz ze świadczeń statutowych oraz dodatkowych świadczeń socjalnych

Otrzymujesz zniżki

dla siebie i członków swojej rodziny w ośrodku wczasowym w Wierchomli Małej

Szkolenia i kursy

korzystasz ze szkoleń i kursów prowadzonych przez nasz Związek

Oferta wycieczkowa

możesz korzystać z ciekawej oferty wycieczkowej organizowanej przez naszych koordynatorów wycieczkowych

Pomoc innym

możesz także pomagać innym pracownikom w imieniu naszego Związku

W krajach, gdzie Związki Zawodowe są słabe

pracownicy też są słabi, płace są niskie,  jest więcej wypadków przy pracy,  a ludzie mają mniejszy wpływ na swoje życie zawodowe.