Ułatwienia dostępu

Kurier 15 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/05/kur-15-23.pdf

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP

Informujemy, że Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele ArcelorMittal Poland S.A., przedłużyła termin składania wniosków o wypłatę dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r.” (w […]

Kurier 14 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/05/kur-14-23.pdf

Kurier 13 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/04/kur-13-23.pdf

Kurier 12 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/04/kur-12-23.pdf

Nowelizacja ZUZP. Co nowego?

Po przeszło roku obowiązywania nowego Układu Zbiorowego pojawiła się pierwsza nowelizacja tego dokumentu. Nie wszystkie oczekiwania związkowe poruszone podczas rozmów udało się wprowadzić do nowelizacji, jednak mamy zapewnienie pracodawcy, że przy kolejnym podsumowaniu obowiązujących zapisów propozycje związkowe powinny zostać uwzględnione. Chodzi tu przede wszystkim o dłuższy czas opieki Mentora (wnioskowane było wydłużenie czasu do 6 […]

Kurier 11 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/04/kur-11-23.pdf

ArcelorMittal Poland nie podniesie progów dochodowych pracowników

Związki Zawodowe, sygnatariusze wystąpienia w sprawie podpisania Aneksu do Regulaminu ZFŚS w AMP dotyczącego podniesienia progów dochodowych pracowników, otrzymały niestety negatywną odpowiedź od pracodawcy. Strona Społeczna oczekiwała, że nasze argumenty zostaną pozytywnie przyjęte. Takiejdecyzji oczekiwali pracownicy. Po analizie przedstawionej sytuacji przez pracodawcę Związki Zawodowe podejmą decyzję w sprawie proponowanego Aneksu. Pracodawca argumentuje swoją decyzję m.in. […]

Kurier 10 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/03/kur-10-23.pdf

Kurier 09 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/03/kur-09-23-1.pdf

Kurier 08 2023

https://nszzphs.pl/wp/wp-content/uploads/2023/03/kur-08-23.pdf

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Co się zmieni dla pracownika?

W 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu Pracy. Jakie zmiany nastąpią w prawie pracy? Co zmienia się dla pracownika? Część z nich to zmiany, które na stałe wpisały się w harmonogram nowelizacji, tak jak np. zmiana minimalnej stawki wynagrodzenia, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, czy współczynnika do ustalania ekwiwalentu za urlop i następują każdego roku. Jednakże […]