Ułatwienia dostępu

Specjalna gratyfikacja dla pracowników – pismo związków i odpowiedź pracodawcy

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Specjalna gratyfikacja dla pracowników – pismo związków i odpowiedź pracodawcy

W związku z niedawno minioną rocznicą 20-lecia zawarcia Pakietu Socjalnego, związki zawodowe działające przy ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do pracodawcy o wypłacenie pracownikom dodatkowej, specjalnej gratyfikacji w wysokości 3000 zł dla każdego.

Pakiet Socjalny to umowa dotycząca gwarancji pracowniczych i socjalnych dla pracowników spółki Polskie Huty Stali S.A., która zawiera zobowiązania Inwestora strategicznego (wówczas LNM Holdings) i pracodawcy (Polskie Huty Stali S.A.) dotyczące ochrony pracowników w związku z prywatyzacją spółki. Pakiet ten stanowił jedną z podstaw prywatyzacji polskich hut.

Czas, który upłynął od momentu podpisania Pakietu Socjalnego to tak naprawdę 20 lat bardzo dobrej i ciężkiej pracy każdego z Państwa. Dlatego też wystąpiliśmy do zarządu ArcelorMittal Poland S.A. z wnioskiem o przyznanie tej dodatkowej gratyfikacji dla pracowników. Niestety otrzymaliśmy decyzję odmowną. Warto podkreślić, że staraliśmy się reprezentować Wasze interesy w jak najbardziej skuteczny sposób. Mimo odmownej decyzji zarządu, nasze starania nie ustają, a naszym celem nadal jest dążenie do zapewnienia godziwych warunków pracy i wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Dziękujemy za Wasze zaufanie i wsparcie.

Poniżej załączamy także pismo, jakie zostało wysłane do zarządu ArcelorMittal Poland S.A. ze strony związkowej oraz otrzymaną odpowiedź:

Pismo strony związkowej do zarządu AMP S.A. w sprawie dodatkowej gratyfikacji dla pracowników
Odpowiedź AMP S.A.