Ułatwienia dostępu

Wzrost płac w 2024 roku

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisały z AMP S.A. porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2024 r. Płace zasadnicze wzrosną o 450 zł na pracownika
Porozumienie dokładnie reguluje:

  1. Kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz jej podział
  2. Kwotę średniego wynagrodzenia wynikającą ze wzrostu funduszu premiowego i dodatkowego funduzu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
  3. Waloryzację zmianowego dodatku kwotowego
  4. kosz związany z kosztem opieki medycznej
  5. kwotę za mentoring
  6. kwotę wartości posiłków
  7. Wysokość poszczególnych nagród.\

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią całego Porozumienia, w którym wyszczególnione są wszystkie kwoty i elementy wynagrodzenia, które od tego roku będą wyższę:

POROZUMIENIE