Ułatwienia dostępu

Porozumienie dot. postojowego

W związku z napiętą i dynamiczną sytuacją na rynku hutniczym oraz działaniami podejmowanymi przez AMP S.A. związanymi z ograniczaniem produkcji, strony związkowe podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zasad wysyłania pracowników na tzw. „postojowe”. Porozumienie określa szczegółowy proces wysyłania pracowników na tzw. „postojowe”, włączając w to kolejność działań, które pracodawca musi podjąć przed przystąpieniem do tego procesu.

POROZUMIENIE
z dnia 5.12.2023 r. ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji w 2024 roku