Ułatwienia dostępu

Wynegocjowane Porozumienia z AMP

Strona Społeczna w AMP po intensywnych negocjacjach zatwierdziła uzgodnione Porozumienia, uwzględniając dwa kluczowe warunki. Pierwszy z nich dotyczył zagwarantowania miejsc pracy, natomiast drugi obejmował zabezpieczenie finansowe dla pracowników. Ostateczne porozumienie zostało osiągnięte po długotrwałych rozmowach, co stanowiło ważny krok w utrzymaniu harmonii między stronami. Poniżej zamieszczamy wspomniane Porozumienia:

  1. Porozumienie ws. Zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji w roku 2024.
  2. Porozumienie w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.
  3. Aneks nr 3 z dnia 05.12.2023 r. do Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.
  4. Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników w okresie gorącego postoju baterii koksowniczej w Krakowie