Ułatwienia dostępu

Porozumienie dot. postojowego

W związku z napiętą i dynamiczną sytuacją na rynku hutniczym oraz działaniami podejmowanymi przez AMP S.A. związanymi z ograniczaniem produkcji, strony związkowe podpisały z pracodawcą porozumienie dotyczące zasad wysyłania pracowników na tzw. „postojowe”. Porozumienie określa szczegółowy proces wysyłania pracowników na tzw. „postojowe”, włączając w to kolejność działań, które pracodawca musi podjąć przed przystąpieniem do tego […]

Wzrost płac w 2024 roku

Zakładowe Organizacje Związkowe podpisały z AMP S.A. porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2024 r. Płace zasadnicze wzrosną o 450 zł na pracownikaPorozumienie dokładnie reguluje: Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią całego Porozumienia, w którym wyszczególnione są wszystkie kwoty i elementy wynagrodzenia, które od tego roku będą wyższę: POROZUMIENIE

Specjalna gratyfikacja dla pracowników – pismo związków i odpowiedź pracodawcy

W związku z niedawno minioną rocznicą 20-lecia zawarcia Pakietu Socjalnego, związki zawodowe działające przy ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do pracodawcy o wypłacenie pracownikom dodatkowej, specjalnej gratyfikacji w wysokości 3000 zł dla każdego. Pakiet Socjalny to umowa dotycząca gwarancji pracowniczych i socjalnych dla pracowników spółki Polskie Huty Stali S.A., która zawiera zobowiązania Inwestora strategicznego (wówczas LNM […]

Dzień kobiet 2024

Z myślą o naszych niezastąpionych Paniach, zorganizowaliśmy niezapomniane wydarzenie z okazji ich święta – Dnia Kobiet. To było naprawdę wyjątkowe spotkanie pełne uśmiechu, radości i niepowtarzalnych chwil, które chcieliśmy zorganizować wyłącznie dla Was. Gościem spotkania był Maurycy Polaski z Kabaretu Pod Wyrwigroszem, który zapewnił nam dużo uśmiechu i dobrej zabawy. Teraz z radością pragniemy podzielić […]

Pismo do Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zakładowe Organizacje związkowe działające w krakowskim Oddziale AMP SA wystąpiły do MWRDS o wsparcie działań społecznych dotyczących ostatnich wydarzeń i decyzji, które zapadły w spółce. Dotyczy to przede wszystkim procesu likwidacji spółek hutniczych oraz zatrzymania Zakładu Koksownia, co w konsekwencji może grozić zwolnieniami pracowników AMP, jak i wspomnianych, hutniczych spółek. Zaniepokojeni nagłymi decyzjami AMP, nie […]

Wynegocjowane Porozumienia z AMP

Strona Społeczna w AMP po intensywnych negocjacjach zatwierdziła uzgodnione Porozumienia, uwzględniając dwa kluczowe warunki. Pierwszy z nich dotyczył zagwarantowania miejsc pracy, natomiast drugi obejmował zabezpieczenie finansowe dla pracowników. Ostateczne porozumienie zostało osiągnięte po długotrwałych rozmowach, co stanowiło ważny krok w utrzymaniu harmonii między stronami. Poniżej zamieszczamy wspomniane Porozumienia:

Nowe ceny posiłków w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024r. cena za posiłek wynosić będzie 20,98 zł netto  tj. 22,66 zł brutto, a dopłata przez pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosić będzie 2,30 zł. W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadczenia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane) zgodnie z załącznikiem najpóźniej do 17 stycznia 2024r. Oświadczenia można składać w zakładach […]

ZFŚS na rok 2024

AMP S.A. wraz z związkami zawodowymi wspólnie uzgodnili Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024. Z dokumentem można zapoznać się tutaj. W związku uzgodnieniem przez pracodawcę oraz zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland S.A. treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2024 rok, przesyłamy Państwu niezbędne informacje i dokumenty związane z nowym ZFŚS. 1, „Regulamin […]

Dodatkowe środki wypłacone pod naciskiem Związków zawodowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Płacowym na rok 2023 zawartym z Organizacjami Związkowymi, wraz z wynagrodzeniem za listopad  (wypłacanym do 10 grudnia 2023 r.) zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 409,50 zł dla uprawnionego pracownika. Uprawnionymi do: 1)       Nagrody za wkład pracy (250 zł) będą pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy którzy […]

Likwidacja Spółki ArcelorMittal Tubular Prodacts w Krakowie

Likwidacja Spółki ArcelorMittal Tubular Prodacts w Krakowie Ubiegła środa była jednym z najgorszych dni w historii krakowskiej huty. Po zakomunikowaniu przez dyrekcję AMP o czasowym wstrzymaniu pracy „na gorąco” Koksowni w Krakowie przyszła jeszcze gorsza informacja. Na spotkaniu w ArcelorMittal Tubular Prodacts, w którym oprócz dyrekcji Spółki reprezentowanej przez Dyrektora Zakładów Rur w Europie Tanja […]