Ułatwienia dostępu

Bez stali nie ma mowy o zielonej transformacji energetycznej w Europie – trwa Europejski Kongres Stalowy

W Katowicach 18 i 19 września trwa Europejski Kongres Stalowy. Przedstawiciele firm, władzy państwowej i samorządowej oraz naukowcy rozmawiają na nim o przyszłości przemysłu stalowego. Jaka są szanse i zagrożenia? W trakcie wydarzenia zaplanowano rozmowy m.in. na temat ekologii, nowych technologii, wykorzystaniu złomu jako surowca strategicznego. Poruszane będą najbardziej istotne kwestie związane z przyszłością polskiego […]

Ministerstwo Finansów planuje pełne odmrożenie odpisu na ZFŚS w 2024 roku

Wszystko jest na dobrej drodze, aby odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2024 roku (ZFŚS) został w pełni odmrożony. Informację tę potwierdziła strona rządowa w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego. Jeśli rząd wypełni swoje zobowiązanie, odpis na fundusz będzie oparty o przeciętną płacę z poprzedniego roku, a budżet funduszu wzrośnie. Związki zawodowe uzyskają przez […]

Licytacja instrumentu muzycznego dla HFOZiPS

Prezydium Związku otrzymało od Fundacji dwa instrumenty, które tradycyjne zamierzamy wystawić na licytację wśród naszych sponsorów Festynu związkowego oraz członków i sympatyków Związku. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zasilą HFOZiPS w postaci darowizny. Przypominamy, że kwotę darowizny można odpisać w ramach rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym. Jeden z instrumentów (instrument dęty – Waltornia) oferujemy […]

Wielki Piec nr 2 w Dąbrowie Górniczej uruchomiony

Zakończył się remont wielkiego pieca numer 2, w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. Warta ponad 720 mln zł inwestycja, która rozpoczęła się pod koniec marca tego roku, obejmowała m.in. wymianę wyłożenia węglowego w garze pieca, ale również budowę nowego układu chłodzenia i nowoczesnej oczyszczalni gazu wielkopiecowego. Dzięki budowie nowego układu chłodzenia pieca i instalacji wymienników ciepła […]

OPZZ złożyło Pismo do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu zmiany ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

Spory pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nierzadko stają się przedmiotem postępowania sądowego. Kiedy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 50 tys. zł, pracownik który chce dochodzić swoich praw przed sądem musi wnieść stosowną opłatę. Kiedy przedmiotem sporu jest przywrócenie pracownika do pracy wartość przedmiotu sporu dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony […]

Odpowiedź Spółki AMP w sprawie wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej

Związki Zawodowe sygnatariusze wystąpienia dotyczącego wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej dla wszystkich pracowników AMP otrzymały odpowiedź, którą cytujemy poniżej. Niestety nasze wystąpienie jak pisze Pracodawca na dzień dzisiejszy nie może być zrealizowane podając szereg argumentów. Dyskusja jaka się w tej sprawie wywiązała pomiędzy stronami daje nadzieję na podjęcie rozmów gdy sytuacja produkcyjna się poprawi. Związki Zawodowe działające […]

Elektrownia atomowa w Nowej Hucie. Odpowiedź Ministerstwa na interpelację Ireneusza Rasia

W poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r. prezes Orlenu wskazał Kraków, a dokładnie tereny nowohuckiego Kombinatu, jako miejsce, w którym miałaby powstać jedna z planowanych małych elektrowni jądrowych. 21 kwietnia na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, poseł Ireneusz Raś wraz z samorządowcami z Nowej Huty skrytykowali sposób, w jaki została ogłoszona ta informacja. Poseł Raś zapowiedział również […]

Wypłacenia nagrody wyrównawczo-inflacyjnej Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 r.

Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do władz Spółki o wypłacenie pracownikom ArcelorMittal Poland S.A. w 2023 r. nagrody wyrównawczo-inflacyjnej, która łagodziłaby skutki pogarszającej się sytuacji rynkowej w Polsce. Nagroda taka miałaby wynieść 3000 złotych dla każdego pracownika Spółki. Wniosek taki jest podyktowany poczuciem, że dodatkowe wsparcie pracowników jest niezbędne, tym bardziej w […]

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

Z dniem 1 lipca odwołany został stan zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią COVID-19. Dlatego też wracamy do wszelkich wcześniej zawieszonych działań czy też przepisów państwowych i regulacji wewnętrznych. To oznacza, że: W mocy pozostają ogólnodostępne regulacje wewnętrzne wprowadzone w ArcelorMittal Poland określonymi aktami normatywnymi Spółki. Niemniej jednak, musimy pamiętać, że epidemia COVID-19 nauczyła nas stosować dobre […]

Dodatek mentorski – zmiany

Od 1 czerwca, po dokonaniu rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy, weszły w życie zmiany do Układu Zakładowego Spółki dotyczące zasad przyznawania dodatku mentorskiego.Dodatek mentorski przysługuje obecnie pracownikom Spółki przekazującym umiejętności i kompetencje oraz wdrażającym do pracy (tzw. szkolenie stanowiskowe lub mentoring): Przypominamy, że w roku 2023 dodatek mentorski wynosi 360 zł / miesiąc i przysługuje […]

Zmiany organizacyjne w AMP S.A.

Frederik Van De Velde, Dyrektor generalny i Członek Zarządu ArcelorMittal Poland ogłosił zmiany organizacyjne, które będą wspierać dążenie spółki do doskonałości operacyjnej. Wejdą one w życie od 1 lipca. Te zmiany zostaną wdrożone w obrębie czterech filarów, aby zagwarantować szybkość i skuteczność realizacji celów organizacyjnych. Pierwszy filar to doskonałość produkcyjna części surowcowej, która w nadchodzących […]

Festyn rodzinny – Święto Dzielnicy III

Serdecznie zapraszamy na Święto Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Impreza odbędzie się w sobotę 10 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 – 22:00 na stadionie KS Wieczysta Kraków przy ul. Kazimierza Chałupnika 16.Punktami kulminacyjnymi imprezy będzie: Organizatorem wydarzenia są Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony wraz z MDK al. 29 Listopada 102 w Krakowie i […]