Ułatwienia dostępu

Dialog społeczny w ArcelorMittal Poland S.A.

Organizacje Związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. wyrażają niezadowolenie ze sposobu prowadzenia przez AMP S.A. dialogu społecznego. Związki Zawodowe reprezentujące pracowników spółki odnoszą wrażenie, że dialog społeczny w ostatnim czasie nie jest prowadzony rzetelnie i nosi znamiona pozorności. Niedopuszczalnym jest, by pod pozorem dialogu społecznego, przedstawiciele załogi byli informowani o podjętej już decyzji, bez możliwości wypowiedzenia swojego zdania w danym temacie. Z tego też względu wspomniane Organizacje Związkowe wysłały pismo do p. Wojciecha Koszuty, dyrektora generalnego ArcelorMittal Poland S.A., w którym domagają się właściwego sposobu prowadzenia dialogu społecznego z pracownikami.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj.
W tym miejscu znajdą Państwo natomiast odpowiedź.