Dlaczego warto należeć do
NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Głównym założeniem NSZZ Pracowników AMP S.A. jest ochrona swoich członków!

  • należąc do NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA nie jesteś SAM, w razie problemów zapewniamy pomoc silnej grupy, jesteśmy jednym z trzech Związków reprezentatywnych
  • przynależność do naszego Związku daje gwarancję, że nie zostaniesz wyrzucony z pracy nagle, z dnia na dzień
  • będąc członkiem naszego Związku korzystasz z porad prawnych udzielanych przez profesjonalnych prawników znających zagadnienia Kodeksu Pracy oraz zawiłości związane z wszelkimi decyzjami ZUS
  • w każdej spornej sytuacji z pracodawcą / przełożonym w razie dyskryminacji możesz liczyć na naszą pomoc – nasz przedstawiciel jeśli tak zdecydujesz będzie reprezentował Twoją osobę
  • gwarantujemy anonimowość Twojej osoby w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotkasz się w Zakładzie
  • otrzymujesz wsparcie finansowe, korzystasz ze świadczeń statutowych oraz dodatkowych świadczeń socjalnych
  • otrzymujesz zniżki dla siebie i członków swojej rodziny w ośrodku wczasowym w Wierchomli Małej
  • korzystasz z prowadzonych szkoleń i kursów przez nasz Związek
  • możesz korzystać z ciekawej oferty wycieczkowej organizowanej przez naszych koordynatorów wycieczkowych
  • możesz także pomagać innym pracownikom w imieniu naszego Związku

Pamiętajmy im więcej członków NSZZ Pracowników AMP S.A.

tym silniejsza

pozycja w rozmowach na temat
właściwych warunków BHP

tym silniejsza

pozycja Związku w negocjacji warunków płacowych i socjalnych

tym silniejsza

pozycja Związku podczas obrony pracowników
– członków Związku

W krajach, gdzie Związki Zawodowe są słabe:

Aktualności

OKUPACJA BUDYNKU LTT

19.10.2020 roku po podpisaniu wspólnego komunikatu przez Komitet protestacyjno-strajkowy w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland SA, Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA na swym nadzwyczajnym spotkaniu podjęło

Czytaj więcej »

Z głębokim smutkiem informujemy, że 08.10.2020r. Zarząd AMP S.A podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie. Czytaj więcej w najnowszym KURIERZE

Czytaj więcej »

Poradnik -powrót do pracy

Instrukcja postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną ArcelorMittal Poland S.A. Zał.1. do Procedury dotycząca działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Zał.2. Instrukcja

Czytaj więcej »

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYPOWIEDZENIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Adres korespondencyjny:
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

Siedziba Związków:
ul. Mrozowa 5 (brama nr 2)

tel.: +48 12 290 1532
+48 12 290 1514
+48 12 290 1519
fax.: +48 12 290 3833
e-mail sekretariat:
nszz.sekretariat@unihut.pl