Dlaczego warto należeć do NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Głównym założeniem NSZZ Pracowników AMP S.A.  jest ochrona swoich członków !

Ponadto:

należąc do NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA nie jesteś SAM, w razie problemów zapewniamy pomoc silnej grupy, jesteśmy jednym z trzech Związków reprezentatywnych

przynależność do naszego Związku daje gwarancję, że nie zostaniesz wyrzucony z pracy nagle, z dnia na dzień

będąc członkiem naszego Związku korzystasz z porad prawnych udzielanych przez profesjonalnych prawników znających zagadnienia Kodeksu Pracy oraz zawiłości związane z wszelkimi decyzjami ZUS

w każdej spornej sytuacji z pracodawcą / przełożonym w razie dyskryminacji możesz liczyć na naszą pomoc – nasz przedstawiciel jeśli tak zdecydujesz będzie reprezentował Twoją osobę

gwarantujemy anonimowość Twojej osoby w rozwiązywaniu problemów z jakimi spotkasz się w Zakładzie

otrzymujesz wsparcie finansowe, korzystasz ze świadczeń statutowych oraz dodatkowych świadczeń socjalnych

otrzymujesz zniżki dla siebie i członków swojej rodziny w ośrodku wczasowym w Wierchomli Małej

korzystasz z prowadzonych szkoleń i kursów przez nasz Związek

możesz korzystać z ciekawej oferty wycieczkowej organizowanej przez naszych koordynatorów wycieczkowych

możesz także pomagać innym pracownikom w imieniu naszego Związku

Pamiętajmy im więcej członków NSZZ Pracowników AMP S.A.,

  • tym silniejsza pozycja Związku w negocjacji warunków płacowych i socjalnych
  • tym silniejsza pozycja w rozmowach na temat właściwych warunków BHP
  • tym silniejsza pozycja Związku podczas obrony pracowników – członków Związku

W krajach, gdzie Związki Zawodowe są słabe, pracownicy też są słabi:

płace są niskie, jest więcej wypadków przy pracy, a ludzie mają mniejszy wpływ na swoje życie zawodowe.