Ułatwienia dostępu

ZFŚS na rok 2024

AMP S.A. wraz z związkami zawodowymi wspólnie uzgodnili Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024. Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

W związku uzgodnieniem przez pracodawcę oraz zakładowe organizacje związkowe ArcelorMittal Poland S.A. treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2024 rok, przesyłamy Państwu niezbędne informacje i dokumenty związane z nowym ZFŚS.

1, „Regulamin ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. w 2024 roku w pigułce dla pracownika”, czyli skrót zawierający najważniejsze informacje zawarte w regulaminie (gdzie znajdą Państwo m.in. niezbędne dokumenty lub to, jakie informacje dot. ZFŚS zawiera pasek płacowy).

2. Wniosek dot. zmiany miejsca korzystania ze świadczeń socjalnych w 2024 roku. Dotyczy jedynie pracowników, których miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miejsce pracy lub zamieszkania. Mogą oni wówczas wybrać dogodną dla siebie lokalizację obsługi socjalnej. Informacja o aktualnym miejscu obsługi znajduje się na pasku płacowym (str. 2 – lokalizacja) oraz w aplikacji HRapka (Mój profil -> zatrudnienie -> informacje organizacyjne).

Przypominamy, że zmiana miejsca korzystania ze świadczeń socjalnych dokonana w 2023 roku jest ważna tylko do 31.12.2023 r.

Firmami obsługującymi osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS są:

Ø  Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Krakowie,

Ø  Impel Facility Services Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach.

Od 2022 r. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez firmę Impel Facility Services Sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem specjalnej strony SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit świadczeń w postaci łącznej, maksymalnej w 2024 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS, przypadający na osobę do nich uprawnioną. Limit ten zawiera również świadczenia na rzecz uprawnionych członków jej rodziny.

Do powyższego limitu kwotowego zaliczane są świadczenia:

  1. wypoczynek urlopowy pracowników,
  2. wypoczynek po pracy.

Ww. limit jest zróżnicowany i zależny od dochodu (tabela poniżej). Oznacza to, że w przypadku wnioskowania o świadczenie z ZFŚS, którego realizacja spowodowałaby przekroczenie limitu, realizacja tego świadczenia będzie niższa, tj. do kwoty ww. limitu.

Łączna maksymalna wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS (zawiera wypoczynek urlopowy pracowników – § 12 Regulaminu i wypoczynek po pracy – § 14)

Lp.Wysokość dochodu na osobę w rodzinie(w złotych)Łącznie na pracownika i zawiera uprawnionych członków jego rodziny(w złotych)
1.     do 2.200,003.350,00
2.     2.200,01 – 4.100,001.600,00
3.     4.100,01 – 6.500,00900,00
4.     Powyżej 6.500,000,00