Ułatwienia dostępu

Związki Zawodowe walczą o wyższe płace w 2024 r.!

Organizacje Związkowe będące sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. (ZUZP), wnoszą o dokonanie z dniem 1 stycznia 2024 r. zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy
ArcelorMittal w Polsce objętych ZUZP.

„Pragniemy, aby od 1 stycznia 2024 r. doszło do istotnych zmian płacowych i wprowadzenia świadczeń, m.in. poprzez podwyższenie miesięcznych płac zasadniczych średnio o 1000 zł, wypłatę rocznej nagrody za wkład pracy w 2023 roku oraz nagrody za wyniki EBIDTA. Zależy nam również na zmianie zapisów dotyczących współfinansowania posiłków przez pracowników. Jesteśmy przekonani, że te zmiany są niezbędne dla zabezpieczenia interesów naszych członków w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wnosimy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych, aby skutecznie reprezentować interesy pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce objętych ZUZP” – komentuje Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ AMP S.A.

Przeczytaj STANOWISKO STRONY ZWIĄZKOWEJ W SPRAWIE PODWYŻEK