Ułatwienia dostępu

Nie będzie ograniczenia przepustek wjazdowych na teren AMP

W związku z próbą ograniczenia przepustek wjazdowych na teren ArcelorMittal Poland S.A. Organizacje Związkowe funkcjonujące w ramach AMP S.A. wyraziły swoje oburzenie tą sprawą. Próba ograniczenia możliwości wjazdu na teren spółki do 20% wywołała w nas ogromne oburzenie, dlatego też postanowiliśmy wysłać w tej sprawie pismo do przedstawicieli spółki (tutaj można zapoznać się z jego treścią).

„Jest to kwestia, która dotyczy nie tylko nas jako związku zawodowego, ale także każdego pracownika, którego prawa i komfort są bezpośrednio dotknięte taką decyzją. Ograniczenia w dostępie do miejsca pracy stanowią istotne utrudnienie dla pracowników, wpływając negatywnie na ich codzienne funkcjonowanie oraz zdolność wykonywania obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji musimy zwrócić uwagę na to, jakie skutki może to mieć dla bezpieczeństwa, efektywności pracy, a także ogólnego klimatu w miejscu zatrudnienia. Zaniepokoił nas również sposób, w jaki ta sytuacja została zakomunikowana, stawiając nas i pracowników przed faktem dokonanym. Ze strony związków zawodowych nigdy nie będzie przyzwolenia na takie działania” – komentuje Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ AMP S.A.

Przedstawiciele spółki ArcelorMittal Poland po zapoznaniu się z przesłanym przez Organizacje Związkowe pismem wycofały się z próby ograniczenia przepustek wjazdowych. Pełną treść tej informacji można znaleźć tutaj.