Ułatwienia dostępu

Dodatkowe środki wypłacone pod naciskiem Związków zawodowych

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Dodatkowe środki wypłacone pod naciskiem Związków zawodowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Porozumieniem Płacowym na rok 2023 zawartym z Organizacjami Związkowymi, wraz z wynagrodzeniem za listopad  (wypłacanym do 10 grudnia 2023 r.) zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 409,50 zł dla uprawnionego pracownika.

Uprawnionymi do:

1)       Nagrody za wkład pracy (250 zł) będą pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy którzy przepracowali cały 2022r. oraz, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 01.12.2023r.

2)       Nagrody EBITDA  (159,50 zł) będą pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 01.12.2023 r.              
Wypłata w/w nagrody EBITDA za 10 miesięcy możliwa jest wyłącznie dzięki wdrożonemu w Spółce – z uwagi na kryzys rynku wyrobów stalowych w Europie – programowi oszczędnościowemu.

Z pozdrowieniami,

dział HR