Ułatwienia dostępu

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed Świętami Bożego Narodzenia dla pracowników AMP

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed Świętami Bożego Narodzenia dla pracowników AMP

Zgodnie z decyzją Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych, informujemy, że pracownicy ArcelorMittal Poland mogą otrzymać dodatkowe, drugie już w tym roku, świadczenie finansowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia. Aby uzyskać więcej szczegółów zachęcamy do śledzenia informacji na MyHrPortal.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE:

  • O świadczenie mogą ubiegać się pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c), którzy równocześnie są uprawnieni do korzystania z ZFŚS.
  • Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r.” z udokumentowanymi dochodami na 2023 r. Dotyczy to tylko tych pracowników, którzy w 2023r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji uległy zmianie.
  • W przypadku pracowników z Krakowa – wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 16.11.2023 r. do 22.12.2023 r. w Hut-Pus przede wszystkim w formie poczty elektronicznej, na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl (wzór wniosku dla Hut Pus S.A. do pobrania TUTAJ).
    Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

KRYTERIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA

Dochód na osobę w rodzinie w złWysokość świadczenia w zł
do 3.500,001300
od 3.500,01 – 6.500,001020
od 6.500,01 – 8.000,00800
powyżej 8.000,00nie przysługuje

POBIERZ WZÓR WNIOSKU