Ułatwienia dostępu

Protest dot. krakowskiej Koksowni

W związku z działaniami, jakie podjęto w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, związanymi z przygotowaniami do zatrzymania pracy na gorąco krakowskiej Koksowni, Organizacje Związkowe wysłały pismo do prezesa zarządu ArcelorMittal Poland S.A., pana Sanjay’a Samaddara, jasno sprzeciwiając się takiemu stanowi rzeczy.

Jak mówi Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ AMP S.A., Organizacje Związkowe stanowczo domagają się natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji dotyczących dalszego funkcjonowania Koksowni oraz utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia i dodaje:

„Jesteśmy gotowi do konstruktywnych rozmów i liczymy na partnerski dialog, mający na celu znalezienie adekwatnych rozwiązań, które uwzględnią potrzeby zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstwa. Liczymy na pełne zaangażowanie wszystkich stron w procesie negocjacji oraz wspólne dążenie do utrzymania stabilności miejsc pracy i dobrobytu społeczności lokalnej”.

W przypadku podjęcia decyzji o tzw. postoju gorącym Koksowni, naszym zdecydowanym postulatem jest zawarcie „Porozumienia w sprawie działań łagodzących skutki społeczne w okresie tymczasowego tzw. postoju gorącego Koksowni w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków”. Wierzymy, że takie porozumienie pozwoli skutecznie zminimalizować negatywne skutki społeczne dla pracowników oraz otoczenia.

Z pełną treścią pisma można zapoznać się tutaj.