Ułatwienia dostępu

WAŻNE! Działania FZZMiH i OPZZ w obronie przemysłu stalowego

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • WAŻNE! Działania FZZMiH i OPZZ w obronie przemysłu stalowego

4 października w Brukseli odbyło się spotkanie plenarne Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego ds. Stali. Spotkanie miało na celu wymianę spostrzeżeń i problemów, które dotykają branżę. Termin spotkania zbiegł się z naszymi staraniami dotyczącymi wydania przez europejskich decydentów zgody na uruchomienie środków wspomagających branżę energochłonną – co zresztą stało się faktem 6 października. Jako FZZMiH przesłaliśmy na ręce komisarza pismo zwracające uwagę na nierówne traktowanie partnerów w ramach UE. Spotkanie zostało podsumowane wspólnym oświadczeniem partnerów, gdzie kładliśmy szczególny nacisk na szybkość podejmowania decyzji.

Warto zauważyć, że nie tylko Solidarność stara się o poprawę sytuacji w polskim hutnictwie. Wiele różnych podmiotów angażuje się w walkę o przyszłość hutnictwa, co podkreśla wagę problemu, jak i istotę wspólnego działania. To właśnie poprzez zjednoczenie wysiłków różnych grup można osiągnąć rzeczywiste korzyści i stworzyć silniejszy front dla przyszłości tej branży – komentuje Krzysztof Wójcik, przewodniczący NSZZ AMP S.A.

Odnosząc się do działań na krajowej arenie do OPZZ wpłynęła odpowiedź w związku z pismem dotyczącym sytuacji branży. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi pismami.

Apel FZZMiH do SZ.P. Dider Reynders – Komisarza ds. konkurencyjności

Odpowiedź MRiT do OPZZ

Oświadczenie partnerów społecznych IAE-EUROFER 2023