Ułatwienia dostępu

Bez stali nie ma mowy o zielonej transformacji energetycznej w Europie – trwa Europejski Kongres Stalowy

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Bez stali nie ma mowy o zielonej transformacji energetycznej w Europie – trwa Europejski Kongres Stalowy

W Katowicach 18 i 19 września trwa Europejski Kongres Stalowy. Przedstawiciele firm, władzy państwowej i samorządowej oraz naukowcy rozmawiają na nim o przyszłości przemysłu stalowego. Jaka są szanse i zagrożenia? W trakcie wydarzenia zaplanowano rozmowy m.in. na temat ekologii, nowych technologii, wykorzystaniu złomu jako surowca strategicznego.

Poruszane będą najbardziej istotne kwestie związane z przyszłością polskiego hutnictwa w kontekście europejskiej transformacji energetycznej i pozyskiwania nowych technologii umożliwiających rozwój branży – łącząc naukową wiedzę z praktycznymi rozwiązaniami biznesu. Poruszone zostaną także kwestie zarówno z obszaru rynku stali i kształtowania trendów w warunkach dynamicznych zmian geopolitycznych – związanych m.in. z wojną w Ukrainie, jak też tematy stricte produkcyjne – w ramach których zostaną omówione kwestie techniczne.

W inauguracyjnym przemówieniach przypomniano, że od 1952 roku, kiedy zawiązywała się Europejska Wspólnota Węgla i Stali, węgiel jest zastępowany przez gaz, energię atomową i odnawialne źródła energii. Natomiast stal nie została wyparta. Od ponad 70 lat stal nie znalazła zamiennika, co oznacza, że jej zapotrzebowanie na świecie jest nadal ogromne.

Bez stali nie ma zielonej transformacji energetycznej

W inauguracyjnej dyskusji zastanawiano się nad ryzykami i szansami stojącymi przed branżą stalową. Mówiono o problemach wywołanych przez pandemię koronawirusa, a później atak Rosji na Ukrainę.

– Największe wyzwanie to postępująca transformacja energetyczna. Biorąc pod uwagę, że produkcja stali należy do najbardziej energochłonnej dziedziny, wyzwaniami są regulacje, polityka energetyczna EU oraz to, że firmy muszą się do tego przygotować – mówiła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

Podkreślała konieczność inwestycji w odnawialne źródła energii przez przemysł energochłonny. Do czego powinno zachęcać państwo poprzez system dopłat.