Ułatwienia dostępu

Porozumienie

Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z jednostronnej decyzji Zarządu AMP S.A. o zamknięciu WP i części surowcowej w Krakowie. Poniżej treść POROZUMIENIA.

CZYTAJ TREŚĆ POROZUMIENIA KRAKOWSKIEGO

NACIŚNIJ TUTAJ