Ułatwienia dostępu

Nowe ceny posiłków w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024r. cena za posiłek wynosić będzie 20,98 zł netto  tj. 22,66 zł brutto, a dopłata przez pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosić będzie 2,30 zł.

W związku z tym wymagane jest złożenie nowego oświadczenia (wyłącznie w oryginale, kopie nie będą akceptowane) zgodnie z załącznikiem najpóźniej do 17 stycznia 2024r.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminalu, czyli tzw. „liczba odbić”. „Liczba odbić” pomnożona przez kwotę 2,30 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków.

Informujemy, że osoby, które nie złożą Oświadczenia we wskazanym terminie, od 1 lutego 2024 nie będą mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych, a ich karta dla celów posiłków zostanie zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.

W przypadku złożenia oświadczenia po 17 stycznia 2024r. lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.