Ułatwienia dostępu

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP

Informujemy, że Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele ArcelorMittal Poland S.A., przedłużyła termin składania wniosków o wypłatę dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r.” (w przypadku pracowników w obsłudze socjalnej prowadzonej z wykorzystaniem strony SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu/aktualizacji profilu w 2023 r. – status profilu:aktywny). Dotyczy to tylko tych pracowników, którzy w 2023 r. jeszcze nie założyli lub nie zaktualizowali ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.

Jak i kiedy składamy wniosek?

W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie do 19.05.2023 r. wyłącznie za pośrednictwem strony: SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

W przypadku pracowników z Krakowa wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie do 19.05.2023 r. w Hut-Pus, przede wszystkim w formie poczty elektronicznej, na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl (wzór wniosku do pobrania w firmie Hut Pus S.A.).