Ułatwienia dostępu

Nowelizacja ZUZP. Co nowego?

Po przeszło roku obowiązywania nowego Układu Zbiorowego pojawiła się pierwsza nowelizacja tego dokumentu. Nie wszystkie oczekiwania związkowe poruszone podczas rozmów udało się wprowadzić do nowelizacji, jednak mamy zapewnienie pracodawcy, że przy kolejnym podsumowaniu obowiązujących zapisów propozycje związkowe powinny zostać uwzględnione. Chodzi tu przede wszystkim o dłuższy czas opieki Mentora (wnioskowane było wydłużenie czasu do 6 miesięcy) oraz możliwość zastosowania porozumienia w sytuacji zmiany stanowiska pracy w zakładzie, w którym pracownik już pracuje

Znowelizowana została natomiast wysokość Dodatku Mentorskiego z 300 zł na 360 zł (w Załączniku nr 3 do ZUZP wysokość zmianowego dodatku kwotowego przywołana w ust.4. pkt.1 zmienia swoją wartość z
4,08 zł na 5,12 zł.)