Ułatwienia dostępu

ArcelorMittal Poland nie podniesie progów dochodowych pracowników

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • ArcelorMittal Poland nie podniesie progów dochodowych pracowników

Związki Zawodowe, sygnatariusze wystąpienia w sprawie podpisania Aneksu do Regulaminu ZFŚS w AMP dotyczącego podniesienia progów dochodowych pracowników, otrzymały niestety negatywną odpowiedź od pracodawcy. Strona Społeczna oczekiwała, że nasze argumenty zostaną pozytywnie przyjęte. Takiej
decyzji oczekiwali pracownicy. Po analizie przedstawionej sytuacji przez pracodawcę Związki Zawodowe podejmą decyzję w sprawie proponowanego Aneksu.

Pracodawca argumentuje swoją decyzję m.in. tym, iż nie znajduje uzasadnienia w zakresie dokonania zmian w ustalonym przez strony Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland na 2023 r. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Kurierze Aktualności nr 10/23/(1409) z dnia 22 marca 2023 r.

Kurier ten można przeczytać tutaj