Nowa cena posiłku w AMP SA

Strona główna » AKTUALNOŚCI » Nowa cena posiłku w AMP SA

Od kilku miesięcy toczyły się rozmowy na temat wzrostu ceny posiłków, które otrzymują pracownicy AMP oraz spółek hutniczych. Niestety tradycją w AMP jest prowadzenie rozmów na zakończenie roku, gdy postanowienia w tym zakresie powinny być już wypracowane.

W Polsce wszyscy wiedzą z jak wysoką inflacją się mierzymy, jak drogie są produkty żywnościowe i koszty produkcji (gaz, prąd) oraz jak wzrastają płace minimalne. Niestety w Luksemburgu, gdzie podejmowane są decyzje tego nie dostrzegają. Także nasze służby w AMP zajmujące się negocjacjami stawek wydają się nie widzieć tych olbrzymich wzrostów kosztów. Jak zawsze w takich sytuacjach najbardziej poszkodowanymi będą pracownicy zarówno AMP, jak i spółek żywieniowych. Ci pierwsi nie wiedzą jaka będzie cena posiłku od nowego roku, a jak wynika z zapisów Porozumienia partycypują w kosztach posiłku. Ci drudzy nie wiedzą czy ich ciężka praca przełoży się na oczekiwany od dawna wzrost wynagrodzenia i stabilną pracę w kolejnych latach.

Niestety nasze (strony związkowej) apele do EPO nie pomagają. Próby rozmów i wyjaśnienia przynoszą jedynie informację, że jest to poza możliwościami HR Spółki oraz nawet Zarządu AMP. Niestety nie wiemy czy tegoroczne negocjacje zakończyły się, czy mamy nową stałą cenę posiłków, czy Spółki dalej negocjują, czy też będą konieczne nowe oświadczenia. Tych pytań jest o wiele więcej, służby EPO zdają się tego nie dostrzegać, a adresatem wielu pytań bez odpowiedzi są Związki Zawodowe.

Po interwencji w ostatnim dniu 2022 roku otrzymaliśmy komunikat przesłany do organizacji związkowych dotyczący nowej ceny posiłków. Niestety nie otrzymaliśmy gwarancji, że cena ta będzie obowiązywała przez cały 2023r r.

Komunikat, który otrzymały organizacje związkowe:
Uprzejmie informuję, że od 01.01.2023 r. nowa cena posiłku wynosi 20,02 zł brutto (18,54 zł netto) – wzrost o 1,37zł brutto (z 18,65 zł brutto). Dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego będzie wynosiła 2,17 zł t.j. wzrost o 0,69 zł (z 1,48 zł).

Należy pamiętać, iż organizacje związkowe występując do pracodawcy w sprawie wzrostu płac w 2023 roku oczekują wycofania się z zapisów dotyczących dopłat pracowniczych do posiłków. Ten temat w dalszym ciągu pozostaje w dyskusji stron.
Mamy nadzieję na rozwiązanie kompromisowe zwłaszcza w obecnym niepewnym czasie, gdy inflacja bardzo szybko może zmienić wszelkie założenia i wyliczenia.