Zmiany w wydawaniu posiłków regeneracyjncyh

Strona główna » AKTUALNOŚCI » Zmiany w wydawaniu posiłków regeneracyjncyh

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie ulegną zasady wydawania posiłków regeneracyjnych.

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do 24 lutego – oświadczenia (wzór w załączniku) wyrażającego zgodę pracownika na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek. Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego.

Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do danego budynku kadr.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie, od 1 maca jego karta na posiłki regeneracyjne zostanie zablokowana. W przypadku złożenia oświadczenia po 24 lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminala, czyli wg. tzw. „odbić”. Liczba w/w „odbić” pomnożona przez kwotę 0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Przypominamy: osobom, które nie złożą Oświadczenia w odpowiednim terminie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian.

Pozdrawiamy,

Dział HR.

OŚWIADCZENIE DOT. POSIŁKÓW POBIERZ TUTAJ–>