Ułatwienia dostępu

Sytuacja na rynku pracy w listopadzie i grudniu 2021 r.

Zapraszamy do zaoznania się z raportem dotyczącym sytuacji na rynku pracy w listopadzie i grudniu 2021 r. Raport został opracowany przez Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące:

  • stopy bezrobocia rejestrowanego i liczby bezrobotnych
  • zwolnień grupowych
  • liczby osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • liczby cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym
  • liczby osób aktywnych i biernych zawodowo.

Całość raportu można przeczytać tutaj.