CZARNY PIĄTEK 29 MAJA 2020 r w ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Strona główna » AKTUALNOŚCI » CZARNY PIĄTEK 29 MAJA 2020 r w ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 29.05. 2020 roku wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. W Krakowie sygnatariuszom ZUZP AMP SA tą smutną wiadomość przedstawił Szef Biura Dialogu Społecznego dodając przy tym, że Zarząd Spółki podjął tą decyzję jednomyślnie informując o tym fakcie władze Grupy AM w Luksemburgu.

Według strony związkowej jest to odpowiedź AMP SA na brak zgody na dalsze obniżki wynagrodzeń pracowników, o które dyrekcja spółki wystąpiła do organizacji związkowych.

Po podpisaniu Porozumienia postojowego, które tylko dzięki związkowej zgodzie dało AMP SA duże dopłaty miesięczne z budżetu państwa i oświadczenia jako strony społecznej, że są to ostatnie ograniczenia wynagrodzeń pracowniczych uznaliśmy, iż zakończyły się rozmowy dotyczące projektów zmniejszających koszty stałe (wynagrodzenia pracownicze) w AMP SA. Niestety już dwa tygodnie po zakończeniu rozmów pracodawca oczekiwał aprobaty dla kolejnych obniżek wynagrodzeń.

Czy mieliśmy się zgodzić na zabranie pracownikom: karty hutnika, części dodatku zmianowego, premii, dopłat do godzin nadliczbowych i nocnych, częściowej dopłaty do dodatku mistrzowskiego, uprawnień do posiłków regeneracyjnych oraz dodatkowego odpisu na ZFŚS?

Wypowiedzenie ZUZP oraz innych porozumień okołoukładowych traktujemy jako „odwet” za to, że chcieliśmy utrzymać już i tak ograniczone wynagrodzenia pracowników. Oczywiście pracodawca będzie tłumaczył wypowiedzenie ZUZP potrzebą unowocześnienia tego układu i dostosowania go do dzisiejszych czasów. Nie dajmy się zwieść takie-mu tłumaczeniu. Pracownicy AMP SA sami muszą ocenić, czy nasza decyzja była słuszna, czy może powinniśmy zgodzić się na „głodowe” pensje.

Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy tym działaniem definitywnie AMP SA zrywa „ostatnim tchnieniem” funkcjonujący jeszcze dialog społeczny w tej firmie i w Polsce

AMP SA szczyciła się swego czasu, iż prowadzi jeden z najlepszych „dialogów społecznych” wśród dużych przedsiębiorstw. Tak, w latach poprzednich tak było, ale z każdym rokiem nasze rozmowy były coraz trudniejsze, pracodawca oczekiwał kolejnych wyrzeczeń i poświęceń ze strony pracowników nie dając w zamian tego czego oczekiwali pracownicy. O godną pracę i płacę walczymy od przejęcia Spółki przez obecnego właściciela. Niestety AMP SA obecnie spadło w rankingu hut krajowych w zakresie poziomu wynagrodzeń pracowniczych. Płaca hutników zaczyna także odstawać poziomem od innych grup zawodowych. A teraz dodatkowo dochodzą działania, które wielu uzna za jednostronny „dyktat”.

Nie możemy poddawać się i ślepo przyjmować stawianych warunków.

Apelujemy do wszystkich pracowników AMP SA., by wsparli działania związkowe, które zapewne będą odpowiedzią na decyzje o wypowiedzeniu ZUZP i porozumień okołoukładowych. Przyszedł taki czas, że tylko wspólne starania i wsparcie ze strony wszystkich pracowników AMP SA mogą zapewnić sukces w tej nierównej walce o prawo do godnej pracy i płacy pracowników ArcelorMittal Poland SA.