CM Ujastek- badania profilaktyczne.

 • Od dnia 04.05.2020 Centrum Medyczne Ujastek wznawia pracę w zakresie medycyny pracy;
 • Od tego dnia wykonywane będą badania wstępne i kontrolne
 • Zgodnie z przepisami państwowymi nadal wstrzymane są badania okresowe, niemniej jednak należy pamiętać, że:
  • Skierowanie na badania okresowe należy wystawić zgodnie z normalnymi zasadami (w szczególności z dochowaniem terminów wynikających z kończących się orzeczeń);
  • Badanie okresowe musi się odbyć (ważne orzeczenie lekarskie do 60 dni od odwołania stanu epidemii)
  • Kopię skierowania na badania należy niezwłocznie przekazać koordynatorowi kadrowemu w celu dołączenia do akt osobowych pracownika
  • Do czasu realizacji badań okresowych potwierdzeniem spełnienia przez pracodawcę wymagań prawnych w tym zakresie jest skierowanie na badania.

Ze względu na konieczność zarządzania ruchem pacjentów, świadczenia medyczne realizowane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub mailową:

medycynapracy@ujastek.pl ; tel.: 533 711 118.

Rekomenduję przekazanie do Profilaktycznej Medycyny Pracy kopii skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe drogą mailową, niezwłocznie po wystawieniu. Pozwoli to na odpowiednie opracowanie harmonogramów pracy działu poprzez oszacowanie Państwa potrzeb.

Beata Łęgowiak-Szota | kierownik wsparcia ds. zdrowia i medycyny pracy (support manager for health and occupational medicine)

ArcelorMittal Poland