Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego.

Dokument ten został zawarty w oparciu o postanowienia art. 15g ust. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiając tym samym spółce skorzystanie z pomocy przewidzianej tej ustawą. Zgodnie z ustawą dokument podpisali przedstawiciele AMP SA oraz przedstawiciele Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w spółce. Pomimo, iż ustawa obligowała jedynie reprezentatywne organizacje związkowe do podpisania takiego porozumienia to zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w sprawie jego treści wypowiedziały się wszystkie zakładowe organizacje związkowe sygnatariusze ZUZP dla AMP SA, wyrażając pozytywną opinię w sprawie jego podpisania. Na 14 organizacji związkowych sygnatariuszy ZUZP jedynie związek z oddziału Świętochłowice miał odrębne zdanie. Należy podkreślić, że Związki nie są zadowolone z końcowego kształtu tego porozumienia. Trzeba pamiętać jednak, że obecna trudna sytuacja na rynku negatywnie wpływa na wyniki spółki, a przedstawione przez zarząd dane dotyczące zamówień pokazują, że sprzedaż spada. Dzięki temu porozumieniu ArcelorMittal Poland może skorzystać z rządowego programu tarczy antykryzysowej. Zdajemy sobie sprawę, że pracownicy, którzy będą na urlopach postojowych mogą już w drugim miesiącu przebywania na tzw „postojowym” otrzymać 60 proc. wynagrodzenia i będzie to dla nich bardzo bolesne. Przyjęte rozwiązanie ma jednak pomóc uratować miejsca pracy. Nie wiadomo jakby zachował się pracodawca i czy nie doszłoby do zwolnień grupowych, gdybyśmy nie podpisali tego porozumienia. Zanim podjęto ostateczną decyzję, Strony podejmowały próby innych zapisów. Dla przykładu: jak była zgoda do bazy obliczeniowej to dzieliła nas duża różnica w procentach postojowego. Natomiast jak zbliżaliśmy się do wielkości procentowej postojowego to pracodawca zdecydowanie zmniejszał bazę obliczeniową wynagrodzenia. Po bardzo trudnych rozmowach Strony uznały, iż najbezpieczniej będzie pozostawić obecnie obowiązujące zapisy Porozumienia postojowego. W protokole sporządzonym podczas podpisywania Porozumienia, Strony zapisały między innymi gwarancje odpraw emerytalnych zgodnie z ustaleniami z tzw „Porozumienia krakowskiego”, a także inne ustalenia. Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego według zapowiedzi dyrekcji Spółki może objąć około 1500 pracowników. Wielu z nich będą cały miesiąc (maj) na tzw postojowym będzie otrzymywało 60% wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że zapewnienia dyrekcji HR o rotacji pracowników będą skuteczne. Dyrektorzy Zakładów wysyłając określoną liczbę pracowników na „postojowe” zostali powiadomieni, że osoby te NIE MOGĄ PODJĄĆ PRACY ZDALNEJ w tym okresie. Niestety już teraz mamy sygnały, iż niektórzy przełożeni zamierzają nakłaniać osoby na „postojowym” do wykonania określonych zadań. Strona Społeczna oczekuje, że takich przypadków nie będzie,, a gwarantami dotrzymania umów będą Dyrektorzy poszczególnych Zakładów AMP SA.

CZYTAJ POROZUMIENIE TUTAJ (<-naciśnij w niebieski link)