Ułatwienia dostępu

3 lutego 2020 roku podczas nadzwyczajnego spotkania Zarządu ArcelorMittal Poland SA z największymi organizacjami związkowymi w Krakowie, Prezes Spółki Dyrektor Generalny Pan Marc De Pauw poinformował zebranych, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty. Przypominamy część surowcowa w Krakowie została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku ze względu na pogarszające się warunki rynkowe. Firma zakłada, że ponowne uruchomienie wielkiego pieca i stalowni w Krakowie będzie miało miejsce w połowie marca, choć ostateczna data będzie zależała od czasu potrzebnego na przygotowania Wielkiego Pieca i Stalowni do powtórnego uruchomienia.

NSZZ Pracowników AMP SA nigdy nie zaakceptował decyzji o wstrzymaniu pracy WP i Stalowni w Krakowie. Po ogłoszeniu smutnej dla krakowskich hutników decyzji wierzył, że ponowne załączenie rychło nastąpi. Sześć miesięcy 2019 roku, protestów, manifestacji, spotkań z Zarządem Spółki, dyrekcją wykonawczą w Luksemburgu, rozmów z politykami opcji rządzącej i opozycji, władzami lokalnymi, a w końcu poprawa koniunktury na stal spowodowały, że podjęto decyzję o ponownej pracy części surowcowej w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy w większym lub mniejszym stopniu przyczynili się do zmiany tej „ciemnej” dla krakowskich hutników decyzji. Teraz „ojców” sukcesu zapewne będzie dużo, ale dla nas pracowników Oddziału Kraków AMP SA najważniejsze jest, że krakowska huta pracować będzie w pełnym cyklu produkcyjnym, a to oznacza pracę nie tylko dla hutników ale także dla pracowników hutniczych Spółek. Dziękujemy                           

   Krzysztof Wójcik