Ułatwienia dostępu

Wyrównania różnic płacowych w grupie nowo przejmowanych do AMP S.A. pracowników produkcyjnych z firm SANPRO oraz ABC.

  •    
  • >
  • Aktualności
  • >
  • Wyrównania różnic płacowych w grupie nowo przejmowanych do AMP S.A. pracowników produkcyjnych z firm SANPRO oraz ABC.

Zarząd Związku wielokrotnie interweniował do Pracodawcy w sprawie wyrównanie różnic płacowych w grupie pracowników produkcyjnych, którzy w różnym okresie czasu przechodzili z Interim do AMP S.A. Obecnie mamy sytuację taką, iż nowo przyjmowani pracownicy otrzymują płacę zasadniczą wyższą od pracowników z kilkuletnim stażem pracy, którzy cierpliwie czekali z bardzo niskimi wynagrodzeniami mając zapewnienie przyjęcia na stałe oraz podwyżki płac. Różnica na niektórych stanowiskach sięga prawie 500 zł., a to w sytuacji gdy jest konieczność jeszcze szkolenia nowo przyjętych nie wpływa motywująco na  zaangażowania tych pracowników. Odpowiedzi Dyrekcji AMP SA zazwyczaj kończyły się przeprowadzeniem analizy i obietnicą doprowadzenia do wyrównania tych dysproporcji. Niestety na obietnicach jak dotychczas się kończyło. W tej chwili  jako Strona społeczna nie mamy argumentów żeby przekonywać tych pracowników by jeszcze poczekali by jeszcze nie składali wypowiedzenia. Zdajemy sobie sprawę (czego prawdopodobnie nie widzi Pracodawca), że na wielu odcinkach to od tych pracowników zależy utrzymanie standardów BHP i odpowiedniej produkcji. W związku z tą sytuacją Zarząd Związku apeluje w piśmie do Dyrektora Personalnego AMP SA Pani Moniki Roznerskiej o pilne rozwiązanie tego problemu. To nie Związki Zawodowe dysponują finansami tylko Pracodawca i to Dyrekcji przede wszystkim powinno zależeć na bezpiecznej pracy i dobrych wynikach produkcyjnych. To ostatnia chwila by zapobiec ogromnym problemom w zatrudnieniu i właściwej obsadzie stanowisk produkcyjnych. Poniżej wystąpienie w tej sprawie:

            Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. zwraca się do Pani Dyrektor z prośbą o pilne zajęcie się problemem różnic płacowych, jakie powstają w wyniku nierównego traktowania pracowników, przejmowanych do stałej pracy w AMP S.A z firm Interim.

              Od miesiąca maja ubiegłego roku ma miejsce powolny proces zatrudniania w AMP S.A. pracowników z wyżej wymienionych firm, co było postulowane przez nasz Związek od bardzo wielu lat. Niestety od daty przyjęcia pracownika produkcyjnego (na tzw. stanowisko core) na stałe do pracy w hucie w Krakowie, uzależniona jest wysokość jego płacy zasadniczej. Różnice z tego tytułu, w stawce osobistego zaszeregowania i na tych samych stanowiskach, sięgają np. w PSK prawie 450 zł, a w BWZ ponad 300 zł. W skali miesiąca dochodzi do ogromnych dysproporcji w dochodach poszczególnych pracowników, które mają bezpośrednie przełożenie w wysokości premii, dodatków za godziny nadliczbowe, Karcie Hutnika i innych składnikach płacowych. Jaskrawymi przykładami takiego nierównego traktowania są na przykład:

W tym miejscu w oryginalnym wystąpieniu są przedstawione przykładowe płace zasadnicze pracowników z kilkuletnim stażem pracy i różnice w stosunku do nowo przyjmowanych. Pomimo, iż pracownicy Ci wyrazili zgodę na udostępnieni swoich danych osobowych pominiemy ich nazwiska i przykładowe wynagrodzenie. Dyrekcja AMP SA te i inne przykłady otrzymywała od nas już wcześniej. Brak reakcji jest dla nas niezrozumiały. Z kolei pracownicy przejęci na stałe do pracy w AMP S.A. O/Kraków w miesiącach późniejszych roku 2018, do tych samych zakładów i na takie same stanowiska, otrzymali płace zasadnicze w graniach od 2800 zł do nawet 3100 zł.

            W efekcie końcowym Strona Pracodawcy po raz kolejny doprowadza do niepotrzebnych dysproporcji płacowych, które w przyszłości trzeba będzie pokryć z kolejnych podwyżek płac, ponieważ na harmonizację płacową nigdy nie było i z pewnością nie będzie w przyszłości odpowiednich środków finansowych. Kolejnym negatywnym wynikiem nierównego traktowania pracowników jest fakt, iż pracując wzorowo od 3 do 5 lat zarabiają na tych samych stanowiskach dużo mniej niż obecnie nowo przyjmowani pracownicy z Interim, ponieważ wnioski o ich indywidualne podwyżki płac są odrzucane przez Pracodawcę. Wielu z nich twierdzi, że jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu byłoby ich odejście z huty i ponowne zatrudnienie się przez agencje pośrednictwa, bo w ten sposób więcej zarobią.

          Szanowna Pani Dyrektor pytamy w tym miejscu: gdzie tu logika i gdzie sens takiego działania ? 

       Informujemy Panią Dyrektor, iż sytuacja ta powoduje niepotrzebne frustracje wśród pracowników przyjętych przed lipcem 2018 roku do AMP S.A., którzy wielokrotnie przekazują, swoją już bardzo dużą wiedzę zawodową, nowoprzyjętym pracownikom, mając od nich dużo niższe wynagrodzenie.. Wielu z nich, w przypadku braku konkretnych decyzji w tej sprawie ze Strony Pracodawcy, deklaruje chęć odejścia z AMP S.A., ponieważ ich aktualna sytuacja płacowa absolutnie nie motywuje ich do jeszcze większej aktywności zawodowej, czy podnoszenia swoich kwalifikacji, nie wspominając o zacieśnieniu więzi zawodowych z naszym zakładem. Antagonizowanie pracowników poprzez różnicowanie ich płac zasadniczych, na tych samych stanowiskach przy dłuższym stażu oraz większym doświadczeniu zawodowym w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, nie sprzyja dobrej atmosferze pracy, a w dalszej perspektywie doprowadzi do dużej fluktuacji osobowej i braku stabilności zatrudnienia.

         Pracownicy, o których mowa w niniejszym wystąpieniu są bardzo wysoko oceniani przez swoich bezpośrednich przełożonych i dyrektorów poszczególnych Zakładów AMP S.A. O/Kraków – PSK, BWZ, ZKK. Nasze wystąpienia w tej sprawie do Dyrektorów tych Zakładów pozostają bez echa, a najczęstszym tłumaczeniem jest brak akceptacji ze strony służb HR AMP SA.

       Bez pomocy i interwencji w tej sprawie Pani Dyrektor problem będzie narastał, a przecież od kilkunastu już lat wiele się mówi w AMP S.A. o likwidacji tzw. „kominów płacowych”. Z przykrością stwierdzamy, że w ten właśnie sposób postępując, sam Pracodawca tworzy je od nowa.                                                                                  

   KW