Ułatwienia dostępu

PIKIETA ZWIĄZKOWA

 

Pikieta hutników o wzrost płac

9 marca 2017 roku około półtora tysiąca hutników pod hasłami żądającymi podwyżki płac wzięło udział w Pikiecie związkowej, w Dąbrowie Górniczej, przed budynkiem administracyjnym dyrekcji Spółki. Z Krakowa wybrało się na Pikietę do Dąbrowy Górniczej około 400 hutników. Związkowcy w imieniu pracowników AMP SA i Spółek hutniczych domagali się realizacji zapisów ZUZP dotyczących negocjacji podwyżek płac. W pikiecie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zakładowych organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. Strona Pracodawcy określiła związkową pikietę jako nielegalną i zamknęła drzwi budynku administracyjnego pozostawiając wewnątrz ochronę, a pracowników administracyjnych zwolniła do domu już o godzinie 12.00. Mamy jednak pewność, że okrzyki dezaprobaty, gwizdy oraz żądania obecnych przed budynkiem związkowców dotarły do władz Spółki. Pod-pisanej Petycji przez wszystkie organizacje związkowe nie było niestety komu przekazać. Jak zauważono podczas wystąpień liderów związkowych dyrekcja AMP SA wszelkimi sposobami starała się zniechęcić pracowników do udziału w proteście. Pomimo takich działań pracowników na Pikiecie było dużo. Związki Zawodowe walczą o prawo do godziwego wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w AMP SA i Spółkach hutniczych. Przedstawiane półprawdy przez pracodawcę mogą sugerować opinii publicznej jak „dużo” Spółka oferuje pracownikom i jak bardzo oni czekają na zakończenie rozmów. A tym czasem AMP SA proponuje się pracownikom…60 zł.

Czy to są godziwe podwyżki?

Podczas Pikiety było głośno, było hucznie, były petardy, syreny, trąby i gwizdy, był też papier.. toaletowy dla pracodawcy, a na transparentach przeważało hasło

„Żądamy podwyżek płac”.

Mamy nadzieję, że Zarząd Spółki zrozumie, iż bez godziwych płac planowanej produkcji nie da się wykonać bezproblemowo, że w końcu człowiek będzie najwyższym dobrem w tej Firmie. Nasze związkowe żądania nie są wygórowane, a mimo to pracodawca nie zamierza się dzielić wypracowanym przez pracowników zyskiem Spółki. Liderzy związkowi zapowiedzieli, iż jest to początek protestu społecznego. Chyba, że Strona pracodawcy poważnie zacznie traktować pracowników AMP SA i Spółek hutniczych.

manif.DG17 350 manif.DG17 237 manif.DG17 126 manif.DG17 099

 

Zarząd

 ArcelorMittal Poland S.A.

P E T Y C J A.

Organizacje Związkowe oraz Pracownicy ArcelorMittal Po-land S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce, zgromadzone na manifestacji w dniu 9 marca 2017 roku w Dąbrowie Górniczej, wzywają Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. do niezwłocznego uzgodnienia i podpisania porozumienia płacowego na 2017 rok, uwzględniającego związkowe postulaty płacowe zgłoszone w Stanowisku Strony Związkowej z dnia 12 października 2016 roku.

Organizacje Związkowe podkreślają, że kolejny raz z rzędu nie został dotrzymany przez Pracodawcę termin zawarcia porozumienia płacowego wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz zostały złamane wszelkie deklaracje Zarządu, mówiące o zakończeniu tych negocjacji do dnia 31.12.2016 r. Główną przyczyną braku za-warcia porozumienia płacowego na 2017 rok było i nadal jest przedstawianie przez Pracodawcę propozycji płacowych zupełnie nie przystających do oczekiwań pracowników i realiów rynku pracy w Polsce, a nie propozycji rzeczywistych podwyżek miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych. Przypominamy, że podstawą toczących się rozmów mają być możliwości finansowe oraz wyniki gospodarcze Spółki za ubiegły rok, które – jak pokazują oficjalne raporty ogłoszone przez Grupę ArcelorMittal – w pełni uzasadniają zawarte w stanowisku związkowym oczekiwania płacowe pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce.

Bardzo napiętą sytuację społeczną w naszych zakładach pracy potęguje katastrofalna sytuacja w sferze stanu zatrudnienia spowodowana licznymi wakatami i brakiem perspektywicznej polityki płacowo – kadrowej, fatalny stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powszechne i nagminne łamanie przepisów polskiego prawa pracy, a także podejmowanie bardzo niekorzystnych dla pracowników działań w sferze płacowo – zatrudnieniowej, bez wcześniej-szych informacji i konsultacji ze stroną społeczną.

Organizacje Związkowe ostrzegają, że w przypadku dalsze-go utrzymywania się impasu w negocjacjach płacowych podejmą kolejne, bardziej radykalne działania protestacyjne mające na celu realizację zgłoszonych przez Związki Zawodowe postulatów płacowych na 2017 rok, a wszelka odpowiedzialność za zaistniały i rozwijający się konflikt społeczny spadnie wyłącznie na Zarząd AMP S.A.

0001

STANOWISKO STRONY ZWIĄZKOWEJ

WYSTĄPIENIE DO P.SAMADDARA DOT. WZROSTU WYNAGRODZEŃ