Slider

ZARZĄD ZWIĄZKU I KOMISJA REWIZYJNA

Zarząd Związku

NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA

Kadencja 2014-2018

 • Kowalski Marek

AMP SA Zakład GU

 • Krupa Jacek

AMP SA Zakład GU

 • Urbański Andrzej

UNIHUT SA

 • Styrna Zbigniew

UNIHUT SA

 • Kośmider Stanislaw

KRAKODLEW SA

 • Turcza Tadeusz

PTS SA

 • Szpakowska Halina

HUT – PUS SA

 • Czyż Elżbieta

HUT – PUS SA

 • Fekner Bogdan

HUT – PUS SA

 • Szałapaj Stanisław

AMP SA – Zakład Stalownia

i Wielkie Piece

 • Bąk Krzysztof

AMP SA – Zakład Stalownia

i Wielkie Piece

 • Kawula Józef

AMP SA – Zakład Stalownia

i Wielkie Piece

 • Mazurek Monika

AMP SA – Zakład Stalownia

i Wielkie Piece

 • Kleszyk Marian

ZW Profil SA

 • Czajkowski Marian

EiR

 • Ostrowska Krystyna

EiR

 • Oleś Tadeusz

METALODLEW SA

 • Kosek Artur

PPUH Eko – Energia Sp.

z o.o.

 • Kozubek Rajmund

AM Refractories Sp. z o.o.

 • Filus Ryszard

AM Refractories Sp. z o.o.

 • Dziedzic Paweł

AM Refractories Sp. z o.o.

 • Kramarz Wiesława

AMP SA – Zakład BWZ

 • Senk Andrzej

AMP SA – Zakład BWZ

 • Kopeć Mirosław

AMP SA – Zakład BWZ

 • Szczerek Lidia

AMP SA – Zakład BWZ

 • Bączkowski Andrzej

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Wójcik Krzysztof

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Górka Leszek

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Golik Zbigniew

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Szewczyk Bożena

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Huk Włodzimierz

AMP SA – DNA + CKiS

 • Janczur Robert

AM DS Kraków Sp. z o.o.

 • Kucharski Władysław

AM DS Kraków Sp. z o.o.

 • Żelichowski Marek

AMP SA – Zakład Koksownia

 • Solecki Krzysztof

AMP SA – Zakład Koksownia

 • Dudek Ireneusz

STALPRODUKT – Bochnia

 • Sionko Jadwiga

STALPRODUKT – Bochnia

 • Jabłński Stanisław

STALPRODUKT – Bochnia

 • Raduszewska Zofia

AMP SA – Centrum

 • Bąk Krzysztof

AMP SA – Zakład BWG

 • Łąka Jerzy

AMP SA – Zakład BWG

 • Włodarz Mirosław

AMP SA – Zakład BWG

 • Bielecka Renata

AMP SA – Zakład BWG

 • Gonkiewicz Stanisław

AMP SA – Zakład BWG

 • Ziołek Tomasz

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

 • Niewiadomski Wiesław

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

 • Strączek Czesław

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

 • Nowak Małgorzata

AMP SA – GJ

 • Baran Leszek

Tubular Producs Sp. z o.o.

 • Bierówka Alina

AM SSCE Sp. z o.o.


Komisja Rewizyjna

NSZZ Pracowników AMP SA

Kadencja 2014-2018

 • Ragan Grzegorz

Przewodniczący

AMP SA – Zakład Energetyczny

 • Natkaniec Andrzej

AMP SA – Zakład GU

 • Polański Ryszard

PUK KOLPREM Sp. z o.o.

 • Bomba Leszek

AMP SA – Zakład Stalownia

i Wielkie

 • Załecki Zbigniew

AMP SA – Zakład Koksownia

 • Gajda Remigiusz

AMP SA – Zakład BWZ

 • Kapuśnik Bogdan

AMP SA – Zakład BWG