PREZYDIUM ZARZĄDU ZWIĄZKU

Przewodniczący NSZZ Pracowników                

ArcelorMittal Poland SA

 Krzysztof Wójcik

– tel   12-  290 15 32

e-mail   krzysztof.wojcik@arcelormittal.com

 


Wiceprzewodniczący NSZZ Pracowników                 Kwula

ArcelorMittal Poland SA ds. Organizacyjnych

Józef Kawula

– tel  12-  290 15 32

e-mail   jozef.kawula@arcelormittal.com

 


Wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników                 

ArcelorMittal Poland SA ds. Finansowych

Halina Szpakowska

– tel  12-  290 38 08

e-mail  nszz.sekretariat@unihut.pl

 

 


ZiołekWiceprzewodniczący NSZZ Pracowników

ArcelorMittal Poland SA ds. Spółek

Tomasz Ziołek 

– tel    12-  290 38 11

e-mail   ziolek.tomasz@arcelormittal.com


Członkowie Prezydium :

  1. Janczur Robert                                                    
Członek Prezydium
  1. Łąka Jerzy
Członek Prezydium –

GKŚS i TKŚS

  1. Kopeć MirosławKopeć
Członek Prezydium –

BHP i SIP

  1. Dudek Ireneusz
Członek Prezydium
  1. Czajkowski Marian
Członek Prezydium
  1. Bąk KrzysztofOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Członek Prezydium – Zespół Roboczy
  1. Kosek Artur
Członek Prezydium
  1. Żelichowski Marek
Członek Prezydium
  1. Filus RyszardFilus
Członek Prezydium