Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników Arcelormittal Poland S.A. w dniu 2014.05.14

Walne Zgromadzenie Delegatów NSZZ Pracowników Arcelormittal Poland S.A. w dniu 2014.05.14