Festyn NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wrzesień 2015 r. – stadion Hutnika

Festyn NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wrzesień 2015 rok. – stadion Hutnika