Slider

Spotkanie z posłami w obronie krakowskiej huty

Spotkanie z posłami w obronie krakowskiej huty
00:00
--
/
--

70 LAT NOWEJ HUTY

 

W ubiegły poniedziałek w NCK odbyło się sympozjum w sprawie obchodów 70-lecia istnienia dzielnicy Nowa Huta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców dzielnicy Nowa Huta oraz władz miasta Krakowa w osobach: Prezydenta, Pana Jacka Majchrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pana Sławomira Pietrzyka, radnych grodu kraka i dzielnic nowohuckich, dyrektorów wydziałów UMK oraz biznesmenów i przedstawicieli różnych stowarzyszeń pozarządowych. Pierwszą część sympozjum poświecono historii Nowej Huty oraz przygotowaniom do uroczystych obchodów jej rocznicy. W założeniach pierwotnych, miała ona być oddzielnym miastem, min. po to by stanowić przeciwwagę dla reakcyjnego i antykomunistycznego, w ocenie ówczesnych władz, Krakowa. Decyzja Józefa Stalina o budowie w Polsce bliźniaczego kombinatu metalurgicznego ( podobne powstały wraz z nowymi miastami, przed wojną w Magnitogorsku oraz po wojnie na Węgrzech, w Dunaújváros oraz w Eisenhüttenstadt, w byłej NRD) zapadła w 1947 roku. Przez ponad dwa lata polskie władze zastanawiały się nad lokalizacją tej inwestycji, by ostatecznie, uwzględniając min. czynniki polityczne oraz geograficzne (bliskość wody, ukształtowanie terenu oraz zaplecze surowcowe z Górnego Śląska), 17.05.1949 roku podjąć decyzję, iż to właśnie w okolicach Krakowa powstanie nowe miasto, które będzie jednocześnie zapleczem mieszkalnym  dla pracowników budowanej huty stali. Polecenie w tej sprawie wydał ówczesny wicepremier Hilary Minc, twórca min. planu sześcioletniego. Prace rozpoczęto natychmiast i już w miesiącu czerwcu 1949 roku, po wywłaszczeniu chłopów z okolic Mogiły i Pleszowa, rozpoczęto budowę pierwszych ceglanych ( materiał pochodził z rozbiórki kamienic Wrocławia) domów mieszkalnych, przy ulicy Mierzwy 14, w dzisiejszym os. Wandy. Generalnym projektantem w latach 1949–1959 był pan Tadeusz Ptaszycki. Jego plan architektoniczny zakładał, iż w mieście tym będzie mieszkać około 60 tysięcy ludzi. W połowie lat 60-tych pracowało i mieszkało w tej dzielnicy blisko 100 tys. ludzi, by w czasach współczesnych dojść do liczby ponad 300 tysięcy osób. Jest to więc największa dzielnica Krakowa, gdzie zastosowano wszystkie zasady i kategorie urbanistyczne budownictwa socjalistycznego ( wzorzec to warszawski MDM oraz dzielnice Moskwy), ale jednocześnie nawiązano do stylów renesansowych i barokowych (dawne budynki administracyjne huty  nawiązują do wyglądu weneckiego Pałacu Dożów, a niektórzy architekci potrafią nawet dostrzec w Nowej Hucie analogie do placu św. Piotra czy placu Vendome). Założenia urbanistyczne budowy Nowej Huty stanowią więc znakomity przykład architektury socrealizmu, niemającej sobie równych nie tylko w Polsce, ale i w  całej Europie. Pięć głównych arterii komunikacyjnych – na wzór wachlarza – miało odchodzić promieniście od placu centralnego. Drogi te miały być miejscem wielkich manifestacji politycznych. W centrum miasta zaplanowano też ratusz, siedzibę dzielnicowej rady narodowej i komitet partii. Osiedla mieszkalne miały z kolei stanowić zamknięte kwartały, do wnętrz których prowadziły bramy. W środku takich jednostek miały znajdować się mniejsze przestrzenie międzyblokowe wypełnione zielenią, dzięki temu Nowa Huta jest dzisiaj najbardziej zieloną dzielnicą Krakowa. Jednym z przełomowych w dziejach tej dzielnicy był moment rozpoczęcia, wiosną 1950 roku, budowy linii tramwajowej łączącej Nową Hutę z Krakowem. Inwestycja ta miała, między innymi, bezpośrednie przełożenie na podjęcie decyzji, iż w marcu 1951 roku, Nową Hutę włączono do Krakowa. Nowopowstała dzielnica Krakowa jeszcze przez długi okres czasu była uznawana za osobne miasto. Stąd wielu pracowników huty oraz mieszkańców dzielnicy, na pytanie skąd pochodzisz lub gdzie mieszkasz, odpowiada bardzo często, że pochodzi z Nowej Huty lub mieszka w Nowej Hucie. Tak na marginesie i gwoli rzetelnej informacji, pierwszą linię tramwajową, łączącą Nową Hutę z centrum Krakowa oddano do użytku w listopadzie 1952 roku. Do tego czasu, budowniczowie tej dzielnicy oraz kombinatu, mogli się tam dostać piechotą lub kolejką wąskotorową. Czasami takie wyprawy trwały kilka dni, bo dawna stolica polski kusiła blichtrem nie tylko zabytków, ale przede wszystkim restauracji i kawiarń, nie wspominając o innych, barwnych atrakcjach nocnego życia towarzyskiego w Krakowie. Na co dzień tych „atrakcji” brakowało w nowobudowanym mieście, stąd Kraków był tym magicznym miejscem, który przyciągał młodych junaków jak muchy do lepu. Nie byłoby tej dzielnicy, gdyby nie decyzja o powstaniu w tym miejscu kombinatu metalurgicznego. Budowę huty stali rozpoczęto 26 kwietnia 1950 roku, a jako oficjalny dzień otwarcia podaje się datę 22 lipca 1954 roku, kiedy to miał miejsce pierwszy spust surówki z wielkiego pieca numer jeden. 21 stycznia 1954 roku zakład otrzymał imię Lenina, która to nazwa utrzymała się do roku 1990. Wówczas zakład przemianowano na Hutę im. Tadeusza Sendzimira (pomimo kolejnych zmian nazwa im. Lenina wciąż funkcjonuje, szczególnie wśród starszych mieszkańców Nowej Huty). Dalszą historię kombinatu, czyli obecnego Arcelormittal O/Kraków nasi czytelnicy z pewnością znają, w związku z czym, w drugiej części relacji z sympozjum poświęconemu 70-lecia istnienia Nowej Huty pragnę skupić się na samych obchodach tych uroczystości. W ubiegłym roku odbywały się szerokie konsultacje społeczne w Nowej Hucie, przeprowadzone przez Miejskie Centrum Dialogu i Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida, których podstawowym celem była chęć poznania projektów i pomysłów mieszkańców tej dzielnicy w sferze: 1) infrastruktury, 2) kultury i sportu, 3)spraw społecznych, tak by można było wspólnie opracować ciekawe projekty odnośnie planowanych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty. W roku 2018 Miejskie Centrum Dialogu zapraszało również (podobno w dalszym ciągu to czyni w roku 2019) do udziału w konsultacjach za pośrednictwem umieszczonego na ich stronie internetowej formularza, w którym proszono mieszkańców Nowej Huty o szczegółowe opisanie jubileuszowych propozycji w wyżej wymienionych dziedzinach: infrastruktura, sport i kultura oraz sprawy społeczne. Każdy mieszkaniec obszaru Nowej Huty (dzielnice Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie i Nowa Huta) mógł wybrać jedną, dwie lub trzy z tych dziedzin. Wypełniony formularz można było przesłać pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków. Formularze z pomysłami można było również składać w specjalnie przygotowanym przez Miejskie Centrum Dialogu punkcie podczas Pikników Krakowskich nad Zalewem Nowohuckim, w ubiegłym roku. Pomysły zgłaszane były także za pośrednictwem ankiety internetowej. Z dotychczas zgłoszonych pomysłów (przewidywany koszt około 5 mln zł), związanych z obchodami 70-lecia Nowej Huty zaplanowano realizację, między innymi, następujących imprez kulturalno-rozrywkowych: 15.06.2019 – noc teatru w al. Róż, wrzesień 2019 – koncert operetkowy, noc muzyki ( nie ma jeszcze dokładnego terminu), Dni Nowej Huty, pikniki rodzinne w parkach nowohuckich i nad zalewem itd. Poniżej publikujemy tylko część najciekawszych lub najdziwniejszych pomysłów, jakie zgłaszali mieszkańcy Nowej Huty w trakcie warsztatów w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida, w ankietach bezpośrednio wysłanych do serwisu internetowego Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa na stronie www.dialoguj.pl oraz przez tzw. „Szafę Dialogu” ( autorki pomysł Adama Grzanki na wzór szafy z magnetofonem z filmu „Miś” ).  Źródło tekstowe: Miejskie Centrum Dialogu w Krakowie, https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/70-lecie-nowej-huty-konsultacje/

Postulaty wypracowane podczas warsztatów :

 1. Stworzenie manuala wizerunkowego dla Nowej Huty
 2. Kampania wizerunkowa „Bezpieczna Huta”
 3. Zagospodarowanie plaży nad Zalewem Nowohuckim, toalety mała architektura, punkty gastronomiczne
 4. Róże na alei Róż, dobrej jakości
 5. Rewitalizacja Placu Centralnego
 6. Wsparcie finansowe Muzeum Czynu Zbrojnego
 7. Stworzenie stref społecznych
 8. Kawiarnie, restauracje z bawialniami dla dzieci
 9. Zadbać o zieleń na osiedlach
 10. Dofinansowanie Krakowskiego Klubu Żużlowego Wanda
 11. Dofinansowanie Klubu Sportowego Hutnik
 12. Dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Huta
 13. Klub taneczny
 14. Więcej ogródków kawiarnianych w lecie
 15. Liceum artystyczno-teatralne
 16. Miejsca parkingowe
 17. Jubileusz Nowej Huty – niech będzie koncert, ale niech wszystkie środki na to nie pójdą, kilka mniejszych koncertów, koncerty na podwórkach, artyści rodzimi
 18. Wystawa fotografii – kiedyś, dziś
 19. Cykl koncertów – Nowa Huta, dlaczego nie ?
 20. Teatr uliczny

W trakcie jednego z warsztatów mieszkańcy Nowej Huty mieli wybrać jeden z postulatów, który jest dla nich najważniejszy, napisać go na karteczce i przykleić. Poniżej wybory mieszkańców dzielnicy.

 1. Musical o Nowej Hucie
 2. Fontanna multimedialna nad Zalewem Nowohuckim
 3. Pełnowymiarowe lodowisko
 4. Orkiestra dęta Nowa Huta Marching Band
 5. Transparenty z hasłami nawiązującymi do poprzedniego ustroju ?
 6. Kino zamiast Tesco
 7. Czysta Dłubnia
 8. Fontanna grająca nad Zalewem Nowohuckim
 9. Galeria Sztuki
 10. Punkt informacji turystycznej
 11. Reprezentacyjna aleja Róż
 12. Obelisk, fontanna na Placu Centralnym
 13. Cykliczny festiwal nowohuckich artystów
 14. Najważniejsi ludzie

Lista pomysłów zgłoszonych za pośrednictwem ankiety i formularza online  (Oryginalna pisownia zachowana):

 1. Utrzymanie w pełnym zakresie remontu al. Solidarności zgodnie z planowanym projektem na od pl. Centralny – Kombinat
 2. Połączenie Nowej Huty z Niepołomicami ścieżka rowerowa
 3. Remont nawierzchni na ul. Żeromskiego
 4. Dofinansowanie do remontów dróg wewnętrznych osiedlowych plus nowe miejsca parkingowe
 5. Przywrócenie nad Zalewem Nowohuckim plaży z prawdziwego zdarzenia oraz jej co jakiś czas odnawianie
 6. Pl. Centralny wizytówką dzielnicy. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków z :odnowieniem fasad bez stosowania styropianu ,przywrócić pierwotne detale i historyczną kolorystykę a na wystające detale zakładać kolczatki. Pasowało by przywrócić tralki i uruchomić ponownie neony filatelistyka i markiza i uporządkować reklamy oraz przywrócić pierwotny wygląd kandelabrów. Pl. Centralny to serce dzielnicy i perła architektury socrealistycznej
 7. Najlepszym uczczeniem obchodów tej zacofanej i zaniedbanej prze kolejne pokolenia włodarzy będzie wykonanie kanalizacji na ul. Kalwińskiej i doprowadzenie bieżącej wody. Nie interesują mnie latające Lajkoniki. Wieńce i pseudokultura pod tytułem głupi festyn nie wnoszący nic w życie lokalnych mieszkańców .Interesuje mnie powyższe. Studzienki ściekowe na ulicy bo my te płacimy podatki które są angażowane w centrum Krakowa i bogate dzielnice Interesuje mnie dom kultury którego już wkrótce nie bedzie bo właściciel przejmie Dworek w Łuczanowicach
 8. Zgłaszam propozycję działań zabezpieczających przed nadmiernym hałasem wobec mieszkańców bloku na ulicy osiedle Piastów 65. Blok leży blisko bardzo ruchliwej ulicy, której to nawierzchnia jest w złym stanie. Jeżdżące samochody powodują nadmierny hałas co negatywnie odbija się na zdrowiu mieszkańców bloku 65. Dodatkowo wnoszę o to by nie przeprowadzić linii tramwajowej pod oknami bloku 65 ( jak to jest w projekcie ) z tej samej przyczyny. Hałas wywołany przez tramwaje jak do tego dodamy hałas wywołany przez samochody wielokrotnie przekroczy dopuszczalne przez prawo normy decybeli
 9. Ekologiczna kładka w poprzek Łąk Nowohuckich, będąca przedłużeniem osi Plac Centralny – Aleja Róż. Przybliżmy Łąki Nowohuckie mieszkańcom. Uzasadnienie: spacer dookoła łąk w umiarkowanym tempie zajmuje ok. godziny.
 10. Stare autobusy na ulicach Nowej Huty – przejażdżki po osiedlach NH starymi autobusami SAN H01 i tramwajem linii „0”. UZASADNIENIE: Nowa Huta zawsze była dobrze rozwinięta komunikacyjnie. Pokażmy jak wyglądały podróże komunikacją miejską w
 11. Koncerty, tańce, pokaz prac hutników, ubiór, przekazanie historii powstania NH, atrakcje – przejazd po starej Hucie mini pociągiem na gumowych kolach 🙂
 12. Zorganizować Na Al. Róż Nowohucki Maraton Filmowy ,który potrwa wieczorem od piątku do niedzieli. Taka zorganizowana impreza będzie przyczyną integracji mieszkańców
 13. Odnowienie w dzielnicy XV instalacji : Kosmiczna Spirala, Zdobyta Przestrzeń i rzeźby oman .Te dzieła sztuki wrosły w krajobraz i są ciekawe
 14. „70 lat Nowej Huty” to turniej żużlowy z okazji jubileuszu dzielnicy w której to działa prężnie klub żużlowy . Ostatnia okrągła rocznica była uhonorowana turniejem żużlowym z okazji 60 lecia Nowej Huty – mieszkańcy oraz osoby spoza naszej dzielnicy mogli śledzić walkę najlepszych żużlowców świata za darmo.
 15. Budowa nowego Domu Kultury
 16. Jakiś koncert zespołu muzycznego gdyż nigdy nie są tu organizowane
 17. Proponuje odrestaurowanie fortów położonych na terenie dzielnicy Mistrzejowice wraz z zadbaniem i powiększeniem jeśli to możliwe parków.
 18. Zgłaszam propozycję cyklu prezentacji w ośrodkach kultury, bibliotekach na terenie całego Krakowa pt. „70-lecie Nowej Huty – I ty możesz zostać fotografem Nowej Huty
 19. Projekcje plenerowe (nad zalewem i/lub przy Placu Centralnym) filmów – „Jak budowano Nową Hutę” (np. z archiwum PKF)
 20. Projekcje filmów kręconych w Nowej Hucie
 21. Nowa Huta kiedyś i dziś – wystawa fotograficzna zdjęć tych samych budynków i ważnych miejsc Nowej Huty w przeszłości i obecnie UZASADNIENIE: edukacja historyczna młodych nowohucian, krakowian i turystów
 22. Koncert finałowy obchodów 70-lecia Nowej Huty – Marek Biliński i Jean-Michel Jarre w Hali Ocynowni Huty im. Sendzimira (muzyka elektroniczna w industrialnym miejscu) Uzasadnienie: Okrągła rocznica zasługuje na wydarzenie, które ściągnie tłumy turystów. Zagwarantuje to odpowiedni rozgłos wydarzenia i wpłynie na ruch turystyczny w Nowej Hucie jak i w Krakowie
 23. Budowa windy osobowej w szpitalu Żeromskiego. Ułatwi to poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym oraz matkom z wózkami
 24. Zajęcia gimnastyczne dla każdego. Poprawi to sprawność organizmu
 25. Dość imprez z nawiązaniem do historii PRL ?
 26. Nie 70siecio lecie tylko W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM DOPROWADZENIE ul. Igołomskiej do stanu przejezdności
 27. Prelekcje/wywiady z osobami, które pamiętają budowę Nowej Huty i ważne wydarzenia, które miały miejsce podczas 70 lat jej historii
 28. „Za bramą Watykanu” – wycieczka po Kombinacie (wycieczka autobusowa i/lub piesza z przewodnikiem po Hucie Sendzimira wraz ze zwiedzaniem budynków wyłączonych z eksploatacji)
 29. Wydanie albumu, książki z historiami najstarszych mieszkańców Nowej Huty.
 30. Propozycja Jerzego Kujawskiego „Szpinaka”, zgłoszona za jego zgodą ‒ odkupienie sprzedanego pomnika Lenina, który do 1989 roku stał w Alei Róż, i ponowne ustawienie go w tym miejscu, ale w pozycji leżącej (przewróconej turystyczną
 31. Remont i modernizacja boiska sportowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej os. Szkolne 27.
 32. Proponuję, żeby służba zdrowia przebadała równolatków Nowej Huty. Na jej terenie znajdują się aż trzy szpitale Żeromskiego, Rydygiera i okulistyczny. Niech każdy w innym czasie zorganizuje badania laboratoryjne, diagnostyczne itp. ora wizyty u specjalistów.
 33. 70 drzew na 70 lecie wokół płyty placu i przy osiedlu Centrum A,B, C,D

Postulaty, pomysły mieszkańców nagrane do „Szafy Dialogu”: (Zestawienie pogrupowane, niektóre powtarzały się kilkukrotnie)

 1. Album z okazji 70-lecia Nowej Huty
 2. Trasa zielona od początku placu w Bieńczycach aż do zalewu nawet dalej.
 3. Festiwal muzyczny, który by zrzeszał różne gatunki muzyczne, w każdy dzień może być inny, gwiazdy przyciągną ludzi do Nowej Huty
 4. Więcej kawiarni, księgarni, deptaków, miejsc gdzie można odpocząć, miejsc gdzie można się zrelaksować. Tak żeby Huta żyła, żeby była miejscem pięknym, pełnym życia i takim, w którym się rzeczywiście fajnie przebywa i fajnie się spędza czas
 5. Na Placu Centralnym, na którym będą kwitły róże we wszystkich kolorach a najlepiej czerwonych, dziękuję
 6. Zadbana dzielnica
 7. Więcej miejsc do kontaktu ze znajomymi, a także z tymi służbowymi, więcej pubów, restauracji
 8. Żeby chodniki były wyrównane
 9. Punt informacji turystycznej, kulturalnej, gastronomicznej
 10. Czołg dla każdej dzielnicy Nowej Huty

 

Swoistym podsumowaniem tych pomysłów i projektów są słowa  ujęte w raporcie końcowym Wydziału Rozwoju Miasta UM Krakowa, gdzie napisano min.: … „Ważną i często podnoszoną kwestią dla osób, które wzięły udział w konsultacjach był fakt, aby obchody nie były jedynie pretekstem do zorganizowania dużych koncertów bądź widowisk artystycznych, a okazją do tego by dla Nowej Huty po tym jubileuszu coś dobrego pozostało. W czołówce rekomendowanych działań znajdują się takie, które pokażą, że jest to miejsce ciekawe i przyjazne do życia a jednocześnie będą okazją dla rozwoju całej dzielnicy. Wśród problemów poruszanych podczas warsztatów wymieniano lata zaniedbań związanych z podstawowymi dziedzinami takimi jak infrastruktura drogowa, chodniki czy brak miejsc parkingowych, jak i brak miejsc spotkań, nadania funkcji centrum dla Placu Centralnego jako przestrzeni która skupi lokalną społeczność. Jedną z istotnych rekomendacji jest zatem gruntowna rewitalizacja Nowej Huty. Wśród najczęściej wymienianych postulatów jest nadanie Placu Centralnemu charakteru prawdziwego, lokalnego centrum. Dlatego konieczny jest nie tylko remont, ale kompleksowa rewitalizacja przestrzeni przy Placu Centralnym oraz alei Róż. Nadanie reprezentacyjnego wizerunku, zarówno placu, jak i alei Róż, która powinna być obsadzona różami, mieć nową ciekawą małą architekturę przez co będzie przyciągała nie tylko turystów, ale i mieszkańców, którzy będą chętnie spędzać wolny czas w atrakcyjnej scenerii. Nowa Huta potrzebuje przyjaznych stref społecznych, miejsc spotkań i rozmów w których to ludzie będą mogli odpoczywać, rozmawiać i angażować się w lokalne sprawy. Poprawi to również wizerunek dzielnicy jako miejsca bezpiecznego. Działania związane z organizacją obchodów powinny być zatem nakierowane na długotrwały rozwój dzielnicy. Jubileusz powinien dać Nowej Hucie, jak i mieszkańcom możliwość szerszego zaistnienia jako miejsce przyjazne, otwarte, ciekawe i odpowiadające na potrzeby współczesnych mieszkańców oraz turystów. Dzielnica posiada olbrzymi potencjał zarówno w miejscach, jak i w osobach, dlatego działania związane z jubileuszem powinny skupić się również na podkreśleniu tych zalet. Osoby tak mocno lokalnie związane, swoim wkładem mogą znacznie podnieść walor jubileuszu i sprawić, że stanie się on autentyczny”….

Przypominamy, że tylko w latach 2009-2017 w Nowej Hucie na większe i mniejsze inwestycje wydano blisko 340 mln zł. Oby te trend został utrzymany, a Nowa Huta odzyska w pełni swój dawny czar i blask, połączony z nowoczesnymi wymogami życia codziennego

 Krzysztof Bąk

Zespół Centralny w AMP S.A.

31.01.2019 r odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego, którego głównym punktem było ustalenie przez Strony Porozumienia w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego w AMP SA. Obecny Rząd wprowadzając ustawą nowy program emerytalny (Pracowniczy Program Kapitałowy) dał możliwość odstąpienia od tego programu tym Firmom, które na dzień 1 maja 2019 roku będą prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny, a składka podstawowa będzie wynosiła 3,5%. Ponieważ Strona Społeczna w AMP SA uważa, iż PPE jest dobrym programem, lepiej przewidywalnym dla pracowników oraz nie powoduje dodatkowego obciążenia dla nich występowała do Pracodawcy by zostały spełnione zapisy ustawy w odniesieniu do PPE. Po długich dyskusjach Strony podpisały Porozumienie w tej sprawie. Poniżej pełny tekst Porozumienia w sprawie PPE:

Strony niniejszego Porozumienia:

 1. Ze Strony ArcelorMittal Poland S.A.:

Pani Monika Roznerska – Dyrektor Personalny

Pan Stanisław Ból – Szef Biura Dialogu Społecznego.

 1. Przewodniczący Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki, sygnatariusze niniejszego Porozumienia, postanawiają co następuje;
 2. Uwzględniając wejście w życie Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych:

1) wprowadzającej – prócz składki pracodawcy – obligatoryjną składkę po stronie pracowników w wysokości co najmniej 2% wynagrodzenia brutto, co z uwagi na fakt konieczności potrącania tej składki z wynagrodzenia netto, w konsekwencji spowoduje obniżenie otrzymywanego przez pracowników wynagrodzenia netto o ponad 3%,

2) określającej m.in. tryb stosowania postanowień w/w dokumentu w podmiotach gospodarczych prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne,

Strony niniejszego Porozumienia uzgadniają, że zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do uchronienia pracowników od ponoszenia kosztów zmian w systemie emerytalnym, przy uwzględnieniu możliwości ekonomicznych  pracodawcy w 2019 roku i latach kolejnych.

 1. W celu realizacji ust. 1 Strony uzgadniają podniesienie z dniem 01.05.2019r. składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny z 1,5% na 3,5%. Powyższe uzgodnienie wchodzi w życie jedynie po podpisaniu niniejszego Porozumienia przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych  Organizacji Związkowych. Po spełnieniu w/w warunku Strony niezwłocznie zawrą stosowny Aneks do Umowy Zakładowej PPE.
 2. Biorąc pod uwagę fakt, iż decyzja o podniesieniu składki podstawowej na Pracowniczy Program Emertytalny powoduje wzrost kosztów TCOE w wysokości 1,7mln € w roku 2019 oraz 1 mln € w latach następnych, Strony uzgadniają podjęcie następujących działań celem zrównoważenia w/w kosztów:

1) dla roku 2019:

a) stosownie do postanowień § 32 ust 1 pkt 1 i pkt.2. Umowy Zakładowej z dnia 25 lipca 2007 roku, podjęta zostanie przez Zarząd AMP SA decyzja o zawieszeniu naliczania i odprowadzania Składek Podstawowych na okres od 01.01.2019r.– 30.04.2019r. Powyższe zawieszenie następuje na podstawie decyzji pracodawcy podjętej przy zgodzie Zakładowych Organizacji Związkowych.W związku z powyższym, z wynagrodzenia za styczeń 2019 nie będą już naliczone i odprowadzone Składki Podstawowe,

b) stosownie do postanowień § 3 ZUZP Strony w/w dokumentu postanawiają o zawieszeniu na okres 01.01.2019.- 31.12.2019r. postanowień ust.3. § 71 ZUZP. Powyższe zmiany w ZUZP Strony zobowiązują się podpisać w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019r.

2) dla roku 2020 i lat kolejnych : kwota 1 milion € (różnica pomiędzy nową wysokością składki podstawowej na PPE tj. 3,5% oraz sumą dotychczasowej wysokości składki na PPE t.j. 1,5% i minimalną wysokością składki podstawowej na PPK t.j. 1,5%)  będzie przez Strony negocjacji płacowych corocznie obligatoryjnie uwzględniana w ramach ustalania wysokości środków na wynagrodzenia na rok 2020 oraz lata kolejne, tj. będzie częścią składową wzrostu płac roku 2020 oraz lata kolejne. Powyższe uzgodnienie zostaje zawarte w ramach  negocjacji płacowych dotyczących  roku 2020 i stanowi częściową realizację wzrostu płac pracowników określoną w § 31 ZUZP.

 1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych Spółki.

W drugiej części spotkania Strona Pracodawcy poinformowała, iż w związku z wystąpieniem organizacji związkowych z dnia 17.12.2018 roku w sprawie zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy (Stanowisko NSZZ Pracowników AMP SA prezentowaliśmy w poprzednich nr Kuriera Aktualności) podjęło decyzję, której treść prezentujemy poniżej:

            Strony wyrażają wolę kontynuowania – nie krócej jak do 31.12.2019r., ustaleń Stron zawartych w ust.4. „Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2016”  w części dotyczącej dalszego stosowania zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, obowiązujących do końca 2015r

W ostatniej części spotkania Pan Stanisław Ból poinformował, iż zostało przygotowane Prowizorium zatrudnienia na 2019 rok. Zgodnie z deklaracją Pracodawcy w pierwszym tygodniu lutego zostanie ono wysłane do Zakładowych Organizacji Związkowych.

K.W.

 

 

Wyrównania różnic płacowych w grupie nowo przejmowanych do AMP S.A. pracowników produkcyjnych z firm SANPRO oraz ABC.

Zarząd Związku wielokrotnie interweniował do Pracodawcy w sprawie wyrównanie różnic płacowych w grupie pracowników produkcyjnych, którzy w różnym okresie czasu przechodzili z Interim do AMP S.A. Obecnie mamy sytuację taką, iż nowo przyjmowani pracownicy otrzymują płacę zasadniczą wyższą od pracowników z kilkuletnim stażem pracy, którzy cierpliwie czekali z bardzo niskimi wynagrodzeniami mając zapewnienie przyjęcia na stałe oraz podwyżki płac. Różnica na niektórych stanowiskach sięga prawie 500 zł., a to w sytuacji gdy jest konieczność jeszcze szkolenia nowo przyjętych nie wpływa motywująco na  zaangażowania tych pracowników. Odpowiedzi Dyrekcji AMP SA zazwyczaj kończyły się przeprowadzeniem analizy i obietnicą doprowadzenia do wyrównania tych dysproporcji. Niestety na obietnicach jak dotychczas się kończyło. W tej chwili  jako Strona społeczna nie mamy argumentów żeby przekonywać tych pracowników by jeszcze poczekali by jeszcze nie składali wypowiedzenia. Zdajemy sobie sprawę (czego prawdopodobnie nie widzi Pracodawca), że na wielu odcinkach to od tych pracowników zależy utrzymanie standardów BHP i odpowiedniej produkcji. W związku z tą sytuacją Zarząd Związku apeluje w piśmie do Dyrektora Personalnego AMP SA Pani Moniki Roznerskiej o pilne rozwiązanie tego problemu. To nie Związki Zawodowe dysponują finansami tylko Pracodawca i to Dyrekcji przede wszystkim powinno zależeć na bezpiecznej pracy i dobrych wynikach produkcyjnych. To ostatnia chwila by zapobiec ogromnym problemom w zatrudnieniu i właściwej obsadzie stanowisk produkcyjnych. Poniżej wystąpienie w tej sprawie:

            Zarząd NSZZ Pracowników AMP S.A. zwraca się do Pani Dyrektor z prośbą o pilne zajęcie się problemem różnic płacowych, jakie powstają w wyniku nierównego traktowania pracowników, przejmowanych do stałej pracy w AMP S.A z firm Interim.

              Od miesiąca maja ubiegłego roku ma miejsce powolny proces zatrudniania w AMP S.A. pracowników z wyżej wymienionych firm, co było postulowane przez nasz Związek od bardzo wielu lat. Niestety od daty przyjęcia pracownika produkcyjnego (na tzw. stanowisko core) na stałe do pracy w hucie w Krakowie, uzależniona jest wysokość jego płacy zasadniczej. Różnice z tego tytułu, w stawce osobistego zaszeregowania i na tych samych stanowiskach, sięgają np. w PSK prawie 450 zł, a w BWZ ponad 300 zł. W skali miesiąca dochodzi do ogromnych dysproporcji w dochodach poszczególnych pracowników, które mają bezpośrednie przełożenie w wysokości premii, dodatków za godziny nadliczbowe, Karcie Hutnika i innych składnikach płacowych. Jaskrawymi przykładami takiego nierównego traktowania są na przykład:

W tym miejscu w oryginalnym wystąpieniu są przedstawione przykładowe płace zasadnicze pracowników z kilkuletnim stażem pracy i różnice w stosunku do nowo przyjmowanych. Pomimo, iż pracownicy Ci wyrazili zgodę na udostępnieni swoich danych osobowych pominiemy ich nazwiska i przykładowe wynagrodzenie. Dyrekcja AMP SA te i inne przykłady otrzymywała od nas już wcześniej. Brak reakcji jest dla nas niezrozumiały. Z kolei pracownicy przejęci na stałe do pracy w AMP S.A. O/Kraków w miesiącach późniejszych roku 2018, do tych samych zakładów i na takie same stanowiska, otrzymali płace zasadnicze w graniach od 2800 zł do nawet 3100 zł.

            W efekcie końcowym Strona Pracodawcy po raz kolejny doprowadza do niepotrzebnych dysproporcji płacowych, które w przyszłości trzeba będzie pokryć z kolejnych podwyżek płac, ponieważ na harmonizację płacową nigdy nie było i z pewnością nie będzie w przyszłości odpowiednich środków finansowych. Kolejnym negatywnym wynikiem nierównego traktowania pracowników jest fakt, iż pracując wzorowo od 3 do 5 lat zarabiają na tych samych stanowiskach dużo mniej niż obecnie nowo przyjmowani pracownicy z Interim, ponieważ wnioski o ich indywidualne podwyżki płac są odrzucane przez Pracodawcę. Wielu z nich twierdzi, że jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu byłoby ich odejście z huty i ponowne zatrudnienie się przez agencje pośrednictwa, bo w ten sposób więcej zarobią.

          Szanowna Pani Dyrektor pytamy w tym miejscu: gdzie tu logika i gdzie sens takiego działania ? 

       Informujemy Panią Dyrektor, iż sytuacja ta powoduje niepotrzebne frustracje wśród pracowników przyjętych przed lipcem 2018 roku do AMP S.A., którzy wielokrotnie przekazują, swoją już bardzo dużą wiedzę zawodową, nowoprzyjętym pracownikom, mając od nich dużo niższe wynagrodzenie.. Wielu z nich, w przypadku braku konkretnych decyzji w tej sprawie ze Strony Pracodawcy, deklaruje chęć odejścia z AMP S.A., ponieważ ich aktualna sytuacja płacowa absolutnie nie motywuje ich do jeszcze większej aktywności zawodowej, czy podnoszenia swoich kwalifikacji, nie wspominając o zacieśnieniu więzi zawodowych z naszym zakładem. Antagonizowanie pracowników poprzez różnicowanie ich płac zasadniczych, na tych samych stanowiskach przy dłuższym stażu oraz większym doświadczeniu zawodowym w stosunku do nowo przyjmowanych pracowników, nie sprzyja dobrej atmosferze pracy, a w dalszej perspektywie doprowadzi do dużej fluktuacji osobowej i braku stabilności zatrudnienia.

         Pracownicy, o których mowa w niniejszym wystąpieniu są bardzo wysoko oceniani przez swoich bezpośrednich przełożonych i dyrektorów poszczególnych Zakładów AMP S.A. O/Kraków – PSK, BWZ, ZKK. Nasze wystąpienia w tej sprawie do Dyrektorów tych Zakładów pozostają bez echa, a najczęstszym tłumaczeniem jest brak akceptacji ze strony służb HR AMP SA.

       Bez pomocy i interwencji w tej sprawie Pani Dyrektor problem będzie narastał, a przecież od kilkunastu już lat wiele się mówi w AMP S.A. o likwidacji tzw. „kominów płacowych”. Z przykrością stwierdzamy, że w ten właśnie sposób postępując, sam Pracodawca tworzy je od nowa.                                                                                  

   KW

 

 

 

Wyższe kwoty dodatków dla pracowników

Informujemy, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały podwyższone kwoty dodatków przysługujących pracownikom za pracę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz za pracę w porze nocnej.

– Od 1 stycznia 2019 r. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości          5,97 zł.

– Za każdą godzinę pracy w porze nocnej tj. od 22.00 do 6.00 pracownik otrzymywać będzie natomiast dodatek w wysokości 3,87 zł. Warto oczywiście pamiętać, że w systemie 4BOP w tzw. nominalnym czasie pracy dodatek ten zawarty jest już w dodatku zmianowym. W praktyce otrzymują go więc pracownicy zatrudnieni w systemie trzyzmianowym oraz pracownicy 4BOP pracujący w nadgodzinach.

– Dodatek zmianowy wzrasta zatem o 0,22 zł za każdą godzinę pracy. Przy średniorocznym nominalnym czasie pracy w roku 2019 wynoszącym w naszej Spółce 167,3 godz. oznacza to wzrost miesięcznego wynagrodzenia pracownika pracującego  w czterobrygadowej organizacji czasu pracy o ok. 36,8 zł.

– W systemie trzyzmianowym wzrost ten wyniesie ok. 8,3 zł na miesiąc, ponieważ dodatek wzrasta o 0,15 zł, przy średniej miesięcznej liczbie godzin pracy w porze nocnej wynoszącej ok. 55,5 godz.

– Przypominamy jednocześnie, że niezależnie od wymienionych zmian kwot dodatków, stosownie do Porozumienia Płacowego na lata 2018/2019, od 1 stycznia 2019 r. wszyscy pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o 120 zł.

– Wraz ze wzrostem płacy zasadniczej nastąpi jednocześnie automatyczny wzrost innych otrzymywanych przez pracowników składników wynagrodzenia, takich jak: Karta Hutnika, fundusz premiowy i dodatkowy fundusz motywacyjny, wynagrodzenie i dopłaty za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe czy też składka na Pracowniczy Program Emerytalny. Łączny wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników w 2019r. przekroczy zatem 200 zł.

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku

9 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku. Tematem, który zdominował pierwszą część spotkania była odpowiedź służb HR AMP SA na wystąpienie organizacji związkowych z 17.XII.2018 roku (w poprzednim numerze Kuriera cytowaliśmy je w całości) oraz zamieszania jakie powstało w wyniku nie podpisania go przez wszystkie organizacje związkowe. Strona pracodawcy wykorzystała chwilowy brak podpisu dwóch organizacji związkowych (wystąpienie zostało poparte przez te organizacje związkowe) i wycofania się ZZPRC z Krakowa z akceptacji załącznika dotyczącego uregulowania rozliczania czasu pracy pracowników 4BOP. W związku z takim zachowaniem niektórych organizacji nie przyjęto wspólnego wystąpienia związków zawodowych. Pracodawca w ramach dialogu społecznego przekazał jedynie swoje stanowisko w tej sprawie, a mianowicie: nie wyraził zgody na wzrost wynegocjowanych podwyżek wynagrodzeń argumentując tym, iż średni wzrost płac w AMP SA (około 380 zł/osobę) był relatywnie wyższy niż w gospodarce narodowej (około 300 zł/osobę). W kwestii wypłaty dodatkowej nagrody z wykonania wskaźnika EBITDA poinformował, iż tą premie reguluje Porozumienie płacowe i oczekiwane są wyniki za IV kwartał i cały 2018 rok. Odpowiadając na trzeci punkt wystąpienia  programu PPE, przekazał informacje, iż aktualnie trwają stosowne obliczenia i w tej sprawie będą prowadzone rozmowy. Strona Pracodawcy odrzuciła natomiast możliwość powrotu do zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących w 2018 roku. Argumentując tą decyzję nakazem PIP, która była pokłosiem wystąpień części organizacji związkowych w sprawie pracy w godzinach nadliczbowych. Jedynym uzgodnionym punktem wystąpienia było porozumienie w sprawie tzw „postojowego”. Członkowie Zarządu w gorącej dyskusji nie szczędzili słów krytyki pracodawcy jak i tym organizacjom, które swoimi decyzjami blokują możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie czasu pracy pracowników 4BOP. Zarząd Związku jednogłośnie przyjął stanowisko w tej sprawie, które zostało wysłane do Wiceprezesa AMP SA Pana Geerta Verbeecka oraz Dyr.. Personalnego Pani Moniki Roznerskiej.

 

Stanowisko Zarządu NSZZ Prac. AMP SA w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy,

 Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA nie akceptuje negatywnej odpowiedzi pracodawcy w sprawie zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy. Brak stosowania ustaleń obowiązujących w 2018 roku spowoduje obniżenie realnego rocznego wynagrodzenia pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Brak wypracowania przez Zespół Roboczy systemowych rozwiązań pomimo zapewnień Dyrekcji Spółki w naszej ocenie obciąża pracodawcę. Nie możemy zaakceptować obarczania winą Strony Społecznej za kontrole Państwowej Inspekcji Pracy w ramach ich uprawnień. Zawsze byliśmy gotowi spierać się z PIP gdy chodziło o dobro pracowników. W tym przypadku o wyższe wynagrodzenia. Niezadowolenie pracowników stanowiskiem pracodawcy może spowodować podjęcie przez nich działań w ramach obowiązującego prawa, które w efekcie przyniosą straty produkcyjne Spółce. NSZZ Pracowników AMP SA wzywa Stronę Pracodawcy do przywrócenia zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy obowiązujących do grudnia 2018 roku i podjęcie rozmów celem wypracowania kompromisowego rozwiązania. Nie podjęcie stosownych działań przywracających zasady rozliczania czasu pracy i planowania uzupełniających dni wolnych od pracy do 15 lutego 2019r oznaczać będzie nie dotrzymanie przez pracodawcę umów słownych i pisemnych w tym zakresie tym samym spowoduje zerwanie tak mozolnie odtwarzanego dialogu społecznego w AMP SA. NSZZ Pracowników AMP SA w razie nie spełnienia naszego wezwania przystąpi do działań przewidzianych w Ustawie o Związkach Zawodowych. Kolejną petycję przedstawimy wraz z pracownikami w Dąbrowie Górniczej.  Apelujemy do pozostałych Organizacji Związkowych o poparcie naszego stanowiska oraz wszelkich działań, które doprowadzą do kompromisowego rozwiązania zaistniałego problemu. Przesyłając Stanowisko Zarządu Związku z dn. 09.01.2019r oczekujemy na szybką reakcję Zarządu Spółki, która zakończy powstały problem.        

W kolejnej części spotkania sprawy Spółek hutniczych przedstawił kol. T. Ziołek. W kilku Spółkach rozpoczęły się rozmowy na temat wzrostu płac i innych regulacji. Ciekawą inicjatywę zaproponowała Spółka Metalodlew, a mianowicie możliwość zobaczenia największego odlanego dzwona, który za dwa tygodnie zostanie odesłany do zamawiającego. Kolejny omawiany temat dotyczył podsumowania wyborów SIP. Po spotkaniu wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy wybrano Zakładowego SIP w Krakowie i jego zastępców. Wiceprzewodniczącym SIP w O/Kraków AMP SA został członek Zarządu Związku kol. Andrzej Senk, który przyjął gratulacje od obecnych na spotkaniu. Drugim Wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za pracę SIP w Spółkach hutniczych został kol. W. Kucharski także członek naszej organizacji związkowej. W tym punkcie omówiono także terminarz proponowanych szkoleń. Związek przygotowuje podstawowe szkolenie z zakresu obowiązków i uprawnień SIP na dzień 8.02.2019 roku dla SIP członków naszego Związku z AMP SA i Spółek hutniczych. Zapisy oraz szczegóły szkolenia prowadzi kol. J. Kawula. Kolejny poruszony temat dotyczył pomówień w stosunku do Naszego Związku, jakie pojawiły się w prasie ZZPRC. Stanowisko w tej sprawie prezentujemy na str nr 1. Informację dotyczącą preliminarza wydatków Związku na 2019 rok przedstawiła kol. H. Szpakowska. Poinformowała zebranych, iż 20.02. 2019 roku na kolejnym posiedzeniu Zarządu Związku zostanie przedstawiony preliminarz wydatków łącznie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Związku. W kolejnym punkcie spotkania kol. M. Kopeć przypomniał zebranym, iż w tym roku odbywają się wybory do MPKZP. Stosowne pisma informacyjne zostały wysłane do wszystkich komórek organizacyjnych w Krakowie. Poinformował także o sytuacji związanej z przenosinami punktu MPKZP z bud.” S” do bud. Spółki Hut-Pus. Jeśli nie wystąpią problemy z przygotowaniem pokoi to pod koniec lutego „kasa” będzie działać w nowym miejscu. Następnie kol. K. Wójcik omówił posiedzenie plenarne ERZ, które odbyło się pod koniec grudnia w Luksemburgu oraz spotkanie z Dyr.. Obszaru Wyrobów Płaskich AMP SA Panem T. Dziwnielem. Niestety z obu spotkań płynie niepokój związany z cenami jakie dotykają hutnictwo (uprawnienia CO2 oraz ceny energii). Pomimo najlepszego wyniku finansowego jaki osiągnęła Grupa AM podczas plenarnego posiedzenia ERZ przedstawiciele wszystkich obszarów narzekali na koszty i poziom sprzedaży. Trochę już do takich narzekań zaczynamy się przyzwyczajać. Niepokoić może, iż w ten brak optymizmu wpisywała się także grupa doradcza Syndex. Kolejne nadzwyczajne posiedzenie ERZ Grupy AM zaplanowano już w styczniu 2019 roku. Będzie ono poświęcone sytuacji po zakupie huty Ilva. Z kolei podczas spotkania z Panem T. Dziwnielem usłyszeliśmy o pełnych magazynach i zagrożeniu wskaźnika PMI (wskaźnik zadowolenia klientów), a to może oznaczać problemy ze sprzedażą wyrobów hutniczych. Dyr.. T. Dziwniel zdementował „plotki” dotyczące przekazania części lub nawet całości Zakładu BTL do Spółki Kolprem. Omówił sytuację związaną z zatrzymaniem linii w Zakładzie BWG oraz przedstawił informację o działaniu systemu STRIP. Zapewnił, iż będzie wspierał działania dotyczące rozwiązania problemu komunikacyjnego przy bramie nr 5. Po otwarciu linii tramwajowej wyjazd tą bramą staje się bardzo niebezpieczny. Oczekujemy realizacji zapowiadanego podczas posiedzeń Głównej Komisji BHP planu przesunięcia bramy nr 5 w głąb huty i budowy nowej wagi wraz z odpowiednim zapleczem i parkingiem. Przekazał też informacje, że jest optymistą co do decyzji o budowie nowej Ocynkowni. W sprawach różnych omówiono przygotowania do obchodów „Dnia kobiet”. W tym roku zapraszamy 15.03.2019 roku wszystkie Panie członkinie naszego Związku do Teatru Ludowego na sztukę „Prywatna klinika”, a także na słodki poczęstunek po zakończonym spektaklu. Zaproszenia będą rozprowadzali Przewodniczący Zarządów Zakładowych. Jak zawsze Związek przygotował także upominek z tej okazji. W tym roku będzie to srebrna biżuteria firmy „Apart” oraz słodki „dodatek”. W sprawach różnych urzędujący Zarząd odpowiadał na pytania dotyczące między innymi sytuacji w naszej Spółce związkowej Unihut. Na zakończenie spotkania kol. J. Kawula przedstawił terminarz spotkań Zarządu Związku, odpraw Przewodniczących oraz dyżurów prawników związkowych.

K.W.

 

Posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal

W dniach 17-21 grudnia 2018 roku w Luksemburgu odbyło się statutowe posiedzenie Plenarne Europejskiej Rady zakładowej ArcelorMittal. Nasz Związek reprezentowali członek Prezydium ERZ kol. K. Wójcik i kol. J. Kawula. 17 i 18 grudnia Grupa doradcza Syndex zaprezentowała raport, który składał się z zagadnień przekrojowych oraz informacji o segmentach Grupy, których działalność prowadzona jest w Europie. Pozostałe dwa dni to spotkania z Dyrekcją Grupy. Tradycyjnie zebranych powitał Pan Patrik Vandenberghe, następnie nominacje dla nowych członków i Wspólną deklaracje ERZ przedstawił Sekretarz ERZ AM Pan Didier Zint. W kolejnej części spotkania Pani A. Martinez Garcia przedstawiła syntezę raportu kancelarii Syndex. Z kolei Panowie V. Goyal & P. Malroux dokonali przeglądu 2018 roku w ArcelorMittal Downstream Solutions. Pierwszy dzień spotkania z Dyrekcją podsumował Pan G. Van Poelvoorde informując zebranych o sukcesach I zagrożeniach w segmencie Wyrobów płaskich ArcelorMittal Europe w 2018 oraz w 2019 roku. Drugi dzień rozpoczął się od przedstawienia wyników Grupy za III kwartał 2018 r. Następnie wskażniki Bezpieczeństwa i higiena pracy w 2018 roku przedstawił Pan R. Paulmier. Na zakończenie spotkania przegląd wyrobów długich ArcelorMittal Europe w 2018 roku przedstawoli Panowie: A. Kochuparampil i H. Fauville. Podczas plenarnego posiedzenia ERZ pomimo bardzo dobrych wyników finansowych Grupy w 2018 roku w wypowiedziach Dyrekcji poszczególnych obszarów działalności ArcelorMittal usłyszeliśmy zapowiedzi kryzysu gospodarczego, ogromnych kosztów produkcji stali związanych z podwyżkami cen energii i kosztów CO2. Praktycznie każdy z omawiajacych swe obszary działania zastanawiał się nad sensem prowadzenia działalności hutniczej w Europie. ArcelorMittal nadal prowadzi bardzo ostrożną politykę finansową, w ramach której podtrzymuje swój dotychczasowy cel redukcji zadłużenia do kwoty 6 mld USD oraz realizuje wyważone podejście do wypłaty dywidend. Europa od kilku lat ciągle cierpi z powodu braku inwestycji. Jedynie Ilva dysponuje harmonogramem inwestycji, który może być realizowany i sprawdzany przez interesariuszy, ze względu na zobowiązania powzięte przez Grupę w celu realizacji przejęcia. Na koniec września 2018 r. zatrudnienie wewnętrzne Grupy wynosiło 74 243 FTE, co oznacza, że w porównaniu do 2017 r. zmniejszyło się o 1 241 FTE. Wydaje się, że Grupa ma coraz większą świadomość znaczenia umiejętności i wiedzy personelu (o czym świadczyć może tendencja do zmniejszenia liczby personelu tymczasowego). Utrzymanie i pogłębienie tej polityki są kluczowymi elementami zapewniającymi trwałość obiektów Grupy i jej zakładów przemysłowych. Brak inwestycji w połączeniu ze spadkiem popytu doprowadził do deficytu mocy produkcyjnych w Europie. Unia Europejska odnotowała poważny deficyt stali, który w segmencie wyrobów płaskich utrzymuje się od 4 lat, a w obszarze wyrobów długich pojawił się w 2018 r Środki ochrony handlu, które pozwoliły europejskiemu przemysłowi stali odzyskać stabilność w perspektywie krótkoterminowej zakładają, że w dalszej kolejności to inwestycje będą miały kluczową rolę w niedopuszczeniu do zwiększenia się luki pod względem konkurencyjności z sektorem stalowym krajów wschodzących i Chin, które są w trakcie intensywnej modernizacji i prowadzą agresywną strategię patentowania w tym sektorze. Na Grupie ArcelorMittal, największym europejskim producencie stali, spoczywa ogromna odpowiedzialność za przyszłość europejskiego hutnictwa.

Wspólna deklaracja zespołu przedstawicieli pracowników

Zgromadzenie plenarne ERZ ArcelorMittal

19 – 20 grudnia 2018 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Rok 2018 stanowi punkt zwrotny w działalności grupy ArcelorMittal. Grupa dokonała na całym świecie poważnych akwizycji zakładów produkcyjnych. W Europie nabycie Ilvy doprowadziło do równie poważnych transakcji sprzedaży aktywów. Osiągnięcia te były możliwe dzięki sprzyjającemu otoczeniu rynkowemu i niespotykanym w przeszłości wynikom finansowym. Kluczowe wydarzenia przykryły normalne funkcjonowanie spółek, których te strategiczne wybory bezpośrednio nie dotyczą. Plan „Action 2020″ jest nadal realizowany z coraz większą skutecznością. Wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są coraz lepsze, jednak nie osiągają zamierzonego celu. Wszystkie te ważne wydarzenia przyciągały uwagę członków Europejskiej Rady Zakładowej, której aktywność była w tym roku wyjątkowa.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Jeśli życie pracowników jest najważniejszą wartością, jaką należy chronić, powinniśmy rozpocząć niniejszą deklarację od analizy naszych wyników w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy. Poza danymi liczbowymi, chłodnymi i bezosobowymi, pozostaje powracające pytanie dotyczące środków wdrożonych w celu poprawy sytuacji. Uważa Pan, że opracowane narzędzia (Take Care, Rex, SO/PSIF) pokazują osiągnięte postępy w tej kwestii. Naszym zdaniem zbyt często wydajność i rentowność biorą górę nad bezpieczeństwem. Stwierdzamy, że z niezrozumiałych i niedopuszczalnych powodów nie wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie tych narzędzi. Tracimy sens naszej pracy, a jakość naszego życia ulega stałemu pogorszeniu: godziny nadliczbowe, korzystanie na dużą skalę z usług podwykonawców, wywieranie presji psychologicznej na pracowników. Szacunek i słuchanie pracowników, dbanie w pierwszej kolejności o warunki pracy i jakość życia w pracy, uczestnictwo lokalnych przedstawicieli pracowników i ERZ powinny stać się priorytetami na rok 2019.

Bezprecedensowy wzrost zewnętrzny: niepodzielane kierunki strategiczne.

Po przejęciu na początku tego roku brazylijskiego producenta stali Votorantim ArcelorMittal dokonał nabycia Ilvy we Włoszech. Potrzebne było na to prawie 2 lata. Wreszcie kilka tygodni temu grupa weszła do Indii, przejmując Essar Steel w ramach spółki joint-venture z Nippon Steel. Ten zewnętrzny wzrost wzmacnia wiodącą pozycję grupy na świecie. Ale na jak długo? Z Chin nadchodzi konkurencja. Ciągle zagrożona masowym importem taniej stali Europa wkrótce będzie musiała stawić czoła chińskiemu gigantowi, jaki powstanie w wyniku megafuzji obecnych firm. Chroniąc się przed Wschodem, nie należy zapominać o Zachodzie: środki protekcjonistyczne w Stanach Zjednoczonych korzystnie wpływają na interesy grupy w Ameryce, ale jednocześnie szkodzą interesom grupy w Europie. Jedna globalna grupa, ale zróżnicowane interesy finansowe; Europejska Rada Zakładowa nie odczuwa wspólnego ducha przedsiębiorczości, solidarności i dzielenia wspólnych wartości. Cierpliwość, perswazja i ustępstwa. Przejęcie Ilvy nie obędzie się bez tych 3 elementów: Cierpliwości, aby w dniu 1 listopada 2018 r., dwadzieścia miesięcy po oficjalnym zgłoszeniu chęci przejęcia tego włoskiego przedsiębiorstwa w końcu przejąć nad nim zarządzanie. Perswazji, aby przekonać sprzeciwiający się utrzymaniu działalności w Tarencie włoski rząd i stojące na straży warunków socjalnych przejęcia włoskie związki zawodowe. Poważnych ustępstw dokonanych przez  ArcelorMittal, mających na celu uzyskanie zielonego światła na ten zakup od Komisji Europejskiej. Tracąc 6 zakładów, ponad 13.000 bezpośrednich miejsc pracy, grupa oddaje narzędzia o mocach produkcyjnych 7 mln ton, które nie stanowią już wizji grupy, jednemu konkurentowi, Liberty House, wybranemu przez ArcelorMittal. ArcelorMittal i Komisja Europejska wprowadzają do europejskiego przemysłu stalowego nowego poważnego gracza. Nieznanego, którego profil jest podobny do profilu Pana Mittal’a i co do którego można się obawiać takiego samego losu. W kontekście, który będzie ulegać zmianom, pojawia się w Europie nowa grupa. Fuzja pomiędzy Tata Steel i ThyssenKrupp jeszcze bardziej zmieni konkurencję, presja środowiskowa przyspieszy zmiany wzorców konsumpcji, mobilności i sposobu, w jaki produkujemy stal. Digitalizacja i cyfryzacja wprowadzą poważne zmiany do naszej działalności. ArcelorMittal wraz ze wszystkimi swoimi pracownikami musi mieć zdolność sprostania tym wyzwaniom, nie zamykając zakładów i nie likwidując miejsc pracy, ale tworząc nowe produkty, nowe linie produkcyjne i wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie ekologicznie odpowiedzialnych procesów. Ta zmiana musi się dokonywać razem. Europejska Rada Zakładowa, która reprezentuje pracowników, musi być uprzywilejowanym partnerem rozmów, konsultowanym przed podejmowaniem decyzji dotyczących organizacji, szkoleń i rozwoju. Pod koniec 2018 roku moglibyśmy uzupełnić obecne podsumowanie najważniejszych wydarzeń dla grupy analizą doskonałych wyników finansowych grupy, oceną odstępstw od celu planu „Action 2020″ oraz wskazaniem kwestii związanych z zatrudnieniem. To byłby tylko mniej lub bardziej krytyczny obraz przeszłości, który ujawnia tak naprawdę trudności w dialogu społecznym w obrębie ERZ. To byłoby tylko stwierdzenie, że bogactwo wytworzone w wyniku naszej pracy nie jest sprawiedliwie dzielone.

Dialog społeczny

Europejska Rada Zakładowa zebrała się 8 razy w ciągu 2018 roku, na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, w ramach Prezydium lub sesji plenarnej. Ta nietypowa liczba posiedzeń związana z aktualną sytuacją nie odzwierciedla jakości wymiany między kierownictwem a przedstawicielami pracowników. Ograniczone informacje przekazywane w sprawie Ilvy i jej skutków wpłynęły negatywnie na klimat zaufania, jakie kierownictwo powinno mieć wobec ERZ, a pytania pozostające bez odpowiedzi osiągnęły swój punkt kulminacyjny podczas zebrania w maju 2018 roku. Odnosimy wrażenie, że dyrekcja spółki nie była szczera z kolegami, którzy mieli opuścić ArcelorMittal i obawiamy się, że ten sposób myślenia będzie kontynuowany w przyszłości. Powtarzamy nasze żądania: Dostęp do informacji w systemie BrainLoop dla wszystkich członków ERZ, Wcześniejszy dostęp do informacji przed posiedzeniami, Przekazywanie bardziej precyzyjnych informacji naszemu ekspertowi w ramach kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte w drugim półroczu 2018 roku. Jeśli rok 2018 jest punktem zwrotnym w działalności grupy w Europie, rok 2019 powinien udowodnić, że potrafimy otwarcie i poważnie rozmawiać na temat najbardziej wrażliwych kwestii społecznych: zatrudnienie, wynagrodzenia, warunki pracy, digitalizacja, produkcja i udział w rynku. Przede wszystkim trzeba uwzględnić w naszym funkcjonowaniu skutki przejęcia Ilvy i sprzedaży naszych aktywów. Przepływy materiałów i produktów będą się stopniowo zmieniać, a skutków tego procesu dla produkcji, miejsc pracy i warunków pracy dzisiaj nie oceniamy. Będzie to dotyczyć każdego zakładu we wszystkich krajach. Te zmiany wpisują się w zatwierdzony proces informowania i konsultowania w sprawie pozostałego zakresu działalności i skutków włączenia Ilvy. W tym nadal odczuwanym kontekście konieczne będzie również przywrócenie normalnego funkcjonowania Europejskiej Rady Zakładowej. Trzeba będzie ponownie zwrócić naszą uwagę na wszystkie segmenty i funkcje poprzeczne, o których zapomnieliśmy w 2018 roku. Należy również powrócić do naszych rozważań i konkretyzować je w ramach trzech grup roboczych. Trzeba dalej poprawiać jakość dialogu społecznego i wymiany informacji, aby uniknąć powtarzających się stanów kryzysowych z przeszłości.

Razem budujmy naszą przyszłość z wszystkimi pracownikami