Karolina

3 lutego 2020 roku podczas nadzwyczajnego spotkania Zarządu ArcelorMittal Poland SA z największymi organizacjami związkowymi w Krakowie, Prezes Spółki Dyrektor Generalny Pan Marc De Pauw

Czytaj więcej »

„Okrągły stół” w sprawie huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski między innymi po rozmowach z Zarządem NSZZ Pracowników AMP

Czytaj więcej »

OPZZ wzywa Premiera Morawieckiego do rozmów w sprawie problemów polskiego hutnictwa CZYTAJ TUTAJ (<- naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim Punktualnie w południe związkowcy, pracownicy AMP SA, pracownicy spółek hutniczych oraz wspierające nas organizacje z wielu zakładów hutniczych, metalowych i górniczych

Czytaj więcej »

Pikieta pracowników krakowskiej huty Zgodnie z zapowiedzią 18 listopada przed bramą nr 1 krakowskiej huty odbyła się manifestacja w obronie krakowskiego WP i Stalowni. Według

Czytaj więcej »