Slider

72 TYSIĄCE NIEMIECKICH HUTNIKÓW ZAPOWIADA STRAJK

W lutym bieżącego roku zakończyła się roczna ugoda, gwarantująca niemieckim hutnikom 2,3 proc. podwyżki. Pracownicy hut zrzeszeni  w związku zawodowym IG Metall odrzucili propozycję podwyżki płac o 1,3 proc. Na 15 miesięcy , powodując tym samym, że  druga runda negocjacji zakończyła się fiaskiem. W związku z nie osiągnięciem konsensusu. Przeprowadzono więc strajk ostrzegawczy m. in. W Thyssen Krupp, ArcelorMittal i Outokumpu oraz Salzgittter.

Związek  IG Metall domaga się  4,5 proc. Podzywżki, proponowana w drugiej fazie negocjacji podwyżka o 1,3 nie przewyższyła by inflacji, najwyższej od ponad 4 lat.

(Źródło: MAGAZYN HUTNICZY)

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet na wesoło…..

10 marca 2017 roku dla członkiń naszego Związku, Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA przygotował niespodziankę. Atrakcją piątkowego, popołudniowego spotkania w Sali Teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury był występ krakowskiego kabaretu „Pod Wyrwigroszem”. Te coroczne spotkania „na wesoło” zostały wpisane na stałe w obchody „Dnia Kobiet”, które kultywuje nasz Związek. Przybyłe Panie życzeniami powitał Przewodniczący Związku kol. Krzysztof Wójcik oraz Dyrektor Oddziału Kraków Pan Grzegorz Maracha. Wśród zaproszonych gościnnie Pań były między innymi, Panie reprezentujące krakowskie Spółki zależne i te, które powsta-ły w ramach przekształceń własnościowych, Panie reprezentujące Spółki ubezpieczeniowe, Panie z Centrum Medycznego „Ujastek” oraz Panie reprezentujące prasę związkową. W głównym punkcie „wieczoru na wesoło” wystąpił kabaret „Pod Wyrwigroszem” z Kra-kowa. Krakowski kabaret „Pod Wyrwigroszem” rozbawiał do łez wszystkich obecnych na sali, bisując kilkakrotnie. Program przygo-towany specjalnie z okazji „Dnia Kobiet” zawierał najzabawniejsze skecze krakowskiego kabaretu. Po zakończonym występie wszystkie Panie oraz zespół kabaretowy został zaproszony na słodki po-częstunek przygotowany przez hutniczą Spółkę HUT – PUS SA. W trakcie poczęstunku można było zrobić sobie pamiątkową „fotkę” z poszczególnymi członkami Zespołu. Na zakończenie tego wieczoru, wychodzące Panie żegnała męska część Prezydium Zarządu Związku wręczając każdej Pani czerwone róże. Wszystkim Paniom dziękujemy za przybycie oraz udział w tym „wieczorze na wesoło”. Mamy nadzieję, że pozwolił on choć trochę zdystansować się do otaczającej nas rzeczywistości. A troski dnia codziennego zostały zastąpione uśmiechem. Już teraz zapraszamy wszystkie Panie by pamiętały, iż za rok na podobnym występie bawić się będą mogły w miłej koleżeńskiej atmosferze. Zarząd Związku, a właściwie jego męska część także od dziś zastanawiał się będzie jaką niespodziankę przygotować by nasze członkinie Związku wesoło mogły spędzić z koleżankami wieczór, a także jakie dodatkowe niespodzianki przygotować dla członkiń naszego Związku.                               K.W.

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

PIKIETA ZWIĄZKOWA

 

Pikieta hutników o wzrost płac

9 marca 2017 roku około półtora tysiąca hutników pod hasłami żądającymi podwyżki płac wzięło udział w Pikiecie związkowej, w Dąbrowie Górniczej, przed budynkiem administracyjnym dyrekcji Spółki. Z Krakowa wybrało się na Pikietę do Dąbrowy Górniczej około 400 hutników. Związkowcy w imieniu pracowników AMP SA i Spółek hutniczych domagali się realizacji zapisów ZUZP dotyczących negocjacji podwyżek płac. W pikiecie wzięli udział przedstawiciele wszystkich zakładowych organizacji związkowych działających w ArcelorMittal Poland S.A. Strona Pracodawcy określiła związkową pikietę jako nielegalną i zamknęła drzwi budynku administracyjnego pozostawiając wewnątrz ochronę, a pracowników administracyjnych zwolniła do domu już o godzinie 12.00. Mamy jednak pewność, że okrzyki dezaprobaty, gwizdy oraz żądania obecnych przed budynkiem związkowców dotarły do władz Spółki. Pod-pisanej Petycji przez wszystkie organizacje związkowe nie było niestety komu przekazać. Jak zauważono podczas wystąpień liderów związkowych dyrekcja AMP SA wszelkimi sposobami starała się zniechęcić pracowników do udziału w proteście. Pomimo takich działań pracowników na Pikiecie było dużo. Związki Zawodowe walczą o prawo do godziwego wynagrodzenia dla wszystkich zatrudnionych w AMP SA i Spółkach hutniczych. Przedstawiane półprawdy przez pracodawcę mogą sugerować opinii publicznej jak „dużo” Spółka oferuje pracownikom i jak bardzo oni czekają na zakończenie rozmów. A tym czasem AMP SA proponuje się pracownikom…60 zł.

Czy to są godziwe podwyżki?

Podczas Pikiety było głośno, było hucznie, były petardy, syreny, trąby i gwizdy, był też papier.. toaletowy dla pracodawcy, a na transparentach przeważało hasło

„Żądamy podwyżek płac”.

Mamy nadzieję, że Zarząd Spółki zrozumie, iż bez godziwych płac planowanej produkcji nie da się wykonać bezproblemowo, że w końcu człowiek będzie najwyższym dobrem w tej Firmie. Nasze związkowe żądania nie są wygórowane, a mimo to pracodawca nie zamierza się dzielić wypracowanym przez pracowników zyskiem Spółki. Liderzy związkowi zapowiedzieli, iż jest to początek protestu społecznego. Chyba, że Strona pracodawcy poważnie zacznie traktować pracowników AMP SA i Spółek hutniczych.

manif.DG17 350 manif.DG17 237 manif.DG17 126 manif.DG17 099

 

Zarząd

 ArcelorMittal Poland S.A.

P E T Y C J A.

Organizacje Związkowe oraz Pracownicy ArcelorMittal Po-land S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce, zgromadzone na manifestacji w dniu 9 marca 2017 roku w Dąbrowie Górniczej, wzywają Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. do niezwłocznego uzgodnienia i podpisania porozumienia płacowego na 2017 rok, uwzględniającego związkowe postulaty płacowe zgłoszone w Stanowisku Strony Związkowej z dnia 12 października 2016 roku.

Organizacje Związkowe podkreślają, że kolejny raz z rzędu nie został dotrzymany przez Pracodawcę termin zawarcia porozumienia płacowego wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz zostały złamane wszelkie deklaracje Zarządu, mówiące o zakończeniu tych negocjacji do dnia 31.12.2016 r. Główną przyczyną braku za-warcia porozumienia płacowego na 2017 rok było i nadal jest przedstawianie przez Pracodawcę propozycji płacowych zupełnie nie przystających do oczekiwań pracowników i realiów rynku pracy w Polsce, a nie propozycji rzeczywistych podwyżek miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych. Przypominamy, że podstawą toczących się rozmów mają być możliwości finansowe oraz wyniki gospodarcze Spółki za ubiegły rok, które – jak pokazują oficjalne raporty ogłoszone przez Grupę ArcelorMittal – w pełni uzasadniają zawarte w stanowisku związkowym oczekiwania płacowe pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i Spółek z Grupy ArcelorMittal w Polsce.

Bardzo napiętą sytuację społeczną w naszych zakładach pracy potęguje katastrofalna sytuacja w sferze stanu zatrudnienia spowodowana licznymi wakatami i brakiem perspektywicznej polityki płacowo – kadrowej, fatalny stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powszechne i nagminne łamanie przepisów polskiego prawa pracy, a także podejmowanie bardzo niekorzystnych dla pracowników działań w sferze płacowo – zatrudnieniowej, bez wcześniej-szych informacji i konsultacji ze stroną społeczną.

Organizacje Związkowe ostrzegają, że w przypadku dalsze-go utrzymywania się impasu w negocjacjach płacowych podejmą kolejne, bardziej radykalne działania protestacyjne mające na celu realizację zgłoszonych przez Związki Zawodowe postulatów płacowych na 2017 rok, a wszelka odpowiedzialność za zaistniały i rozwijający się konflikt społeczny spadnie wyłącznie na Zarząd AMP S.A.

0001

STANOWISKO STRONY ZWIĄZKOWEJ

WYSTĄPIENIE DO P.SAMADDARA DOT. WZROSTU WYNAGRODZEŃ