PZU – dokumenty dot. przystąpienia

Szanowni Państwo, jak informowaliśmy wcześniej, 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony nowy Program ubezpieczeniowy dla pracowników ArcelorMittal Poland. Zastąpi on dotychczasowy program, który przestanie funkcjonować 31 maja 2022 r. Ulotkę informacyjną ze szczegółami na temat nowego programu znajdą Państwo tutaj. Do nowego programu można przystąpić wypełniając deklarację w wersji elektronicznej

Czytaj więcej »

Zmiany w wydawaniu posiłków regeneracyjncyh

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie ulegną zasady wydawania posiłków regeneracyjnych. Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych przez pracownika jest złożenie – najpóźniej do 24 lutego – oświadczenia (wzór w załączniku) wyrażającego zgodę pracownika na

Czytaj więcej »

Nie żyje pierwszy przewodniczący OPZZ i poseł na Sejm PRL IX kadencji Alfred Miodowicz

Alfred Miodowicz urodził się w 1929 roku w Poznaniu. W 1952 roku podjął pracę w Hucie im. Lenina, był tam m.in. pierwszym nagrzewnicowym wielkich pieców. Działał w związkach zawodowych. W latach 1983–1987 był przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. W listopadzie 1984 roku został przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W latach 1985–1989 był posłem na Sejm PRL IX kadencji.

Czytaj więcej »

Aktualizacja procedury dotyczącej COVID 19.

Czytaj tutaj załącznik nr 1 dot. działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa. Czytaj tutaj załącznik nr 2 dot. postepowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantanne wewnetrzna ArcelorMittal Poland S.A. Czytaj tutaj załącznik nr 3 dot. transportu osobowego na terenie AMP.

Czytaj więcej »

Koniec pewnej epoki-listy do redakcji.

Po opublikowaniu, 15 grudnia 2020 roku, na naszej stronie internetowej www.phs.pl (rubryka aktualności) oraz w biuletynie Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice, artykułu pt. „Likwidacja części surowcowej – koniec pewnej epoki krakowskiej huty stali”, otrzymaliśmy bardzo ciekawy e-mail od jednego z mieszkańców Nowej Huty. Dane osobowe piszącego, publikujemy za jego zgodą. Pomiędzy

Czytaj więcej »

Porozumienie

Porozumienie w sprawie działań łagodzących skutki społeczne wynikające z jednostronnej decyzji Zarządu AMP S.A. o zamknięciu WP i części surowcowej w Krakowie. Poniżej treść POROZUMIENIA. CZYTAJ TREŚĆ POROZUMIENIA KRAKOWSKIEGO NACIŚNIJ TUTAJ

Czytaj więcej »

OKUPACJA BUDYNKU LTT

19.10.2020 roku po podpisaniu wspólnego komunikatu przez Komitet protestacyjno-strajkowy w krakowskim Oddziale ArcelorMittal Poland SA, Prezydium NSZZ Pracowników AMP SA na swym nadzwyczajnym spotkaniu podjęło jednogłośnie decyzję o okupacji pomieszczeń związkowych w budynku LTT w Krakowie. Okupacja potrwa do czasu otrzymania merytorycznej odpowiedzi dotyczącej dalszego funkcjonowania części surowcowej w Krakowie

Czytaj więcej »

Harmonogram działań do dnia 12.10.2020r.

Po ogłoszeniu informacji o wyłączeniu WP i części surowcowej, NSZZ Prac.AMP S.A. podjął szereg czynności w celu zmiany tej dramatycznej decyzji. Poniżej harmonogram działań: 1. Wystapienie do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. czytaj tutaj 2. Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina. czytaj tutaj 3.Wystąpienie do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. czytaj

Czytaj więcej »

Z głębokim smutkiem informujemy, że 08.10.2020r. Zarząd AMP S.A podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu Wielkiego Pieca i Stalowni w Krakowie. Czytaj więcej w najnowszym KURIERZE AKTUALNOŚCI

Czytaj więcej »

Poradnik -powrót do pracy

Instrukcja postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantannę wewnętrzną ArcelorMittal Poland S.A. Zał.1. do Procedury dotycząca działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Zał.2. Instrukcja postępowania w przypadku skierowania pracownika na kwarantanne wewnetrzna AMP S.A. Poradnik -powrót do pracy

Czytaj więcej »

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYPOWIEDZENIE ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY (naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

CZARNY PIĄTEK 29 MAJA 2020 r w ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Zarząd ArcelorMittal Poland S.A. 29.05. 2020 roku wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Porozumienia Okołoukładowe. W Krakowie sygnatariuszom ZUZP AMP SA tą smutną wiadomość przedstawił Szef Biura Dialogu Społecznego dodając przy tym, że Zarząd Spółki podjął tą decyzję jednomyślnie informując o tym fakcie władze Grupy AM w Luksemburgu. Według strony

Czytaj więcej »

IV część -70 lat Nowej Huty. CAŁY TEKST CZYTAJ TUTAJ (<-naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

CM Ujastek- badania profilaktyczne. Od dnia 04.05.2020 Centrum Medyczne Ujastek wznawia pracę w zakresie medycyny pracy; Od tego dnia wykonywane będą badania wstępne i kontrolne Zgodnie z przepisami państwowymi nadal wstrzymane są badania okresowe, niemniej jednak należy pamiętać, że: Skierowanie na badania okresowe należy wystawić zgodnie z normalnymi zasadami (w szczególności z dochowaniem terminów

Czytaj więcej »

Porozumienie dotyczące przestoju ekonomicznego. Dokument ten został zawarty w oparciu o postanowienia art. 15g ust. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych roz-wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiając tym

Czytaj więcej »

MPKZP rozpoczyna swoją działalność. MPKZP O/Kraków informuje Zarząd MPKZP Oddział Kraków wychodząc na przeciw oczekiwaniom członków MPKZP informuje, że od dnia 04.05.2020rpunkt obsługi MPKZP Oddział Kraków ul. Mrozowa 1, zostaje otwarty. Ze względu na pandemię koronowirusa w celu ochrony życia i zdrowia pracowników prowadzących MPKZP jak również osób chcących skorzystać

Czytaj więcej »

OPZZ -informacje o działaniach rządu. CZYTAJ TUTAJ (<-naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

Stanowisko Kierownictwa OPZZ w dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęło treść projektu trzeciej Tarczy Anty-kryzysowej. Te skandaliczne propozycje mają charakter skrajnie antypracowniczy i przekreślają dorobek krajowego ustawodawstwa pracy, przenosząc polskie stosunki pracy do XIX wieku. Są w jawnej

Czytaj więcej »

3 lutego 2020 roku podczas nadzwyczajnego spotkania Zarządu ArcelorMittal Poland SA z największymi organizacjami związkowymi w Krakowie, Prezes Spółki Dyrektor Generalny Pan Marc De Pauw poinformował zebranych, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty. Przypominamy część surowcowa w Krakowie została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada

Czytaj więcej »

Stanowiska Związków Zawodowych z negocjacji podwyżek płac i Regulaminu ZFŚS NEGOCJACJE PŁACOWE: KLINIKJ PONIŻEJ W NIEBIESKIE LINKI ABY PRZECZYTAĆ DOKUMENTY 1. Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za płacę. 2. Stanowisko Pracodawcy dotyczące zmian płacowych w roku 2020. 3. Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę

Czytaj więcej »

„Okrągły stół” w sprawie huty ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek Majchrowski między innymi po rozmowach z Zarządem NSZZ Pracowników AMP SA, zaprosił na spotkanie okrągłego stołu w sprawie aktualnej sytuacji krakowskiej huty przedstawicieli parlamentu i europarlamentu, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewodę Małopolski, Radnych Miasta Krakowa, przedstawicieli

Czytaj więcej »

OPZZ wzywa Premiera Morawieckiego do rozmów w sprawie problemów polskiego hutnictwa CZYTAJ TUTAJ (<- naciśnij w niebieski link)

Czytaj więcej »

Manifestacja pod Urzędem Wojewódzkim Punktualnie w południe związkowcy, pracownicy AMP SA, pracownicy spółek hutniczych oraz wspierające nas organizacje z wielu zakładów hutniczych, metalowych i górniczych pojawili się przed budynkiem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Basztowej w Krakowie. Jedyne żądanie jakie było słychać to ”wstrzymanie decyzji o wyłączeniu WP i Stalowni

Czytaj więcej »

Pikieta pracowników krakowskiej huty Zgodnie z zapowiedzią 18 listopada przed bramą nr 1 krakowskiej huty odbyła się manifestacja w obronie krakowskiego WP i Stalowni. Według naszych szacunków w manifestacji udział wzięło około 2 tys pracowników. Zważywszy na to, że manifestacja została zorganizowana spontanicznie po ogłoszeniu przez Zarząd decyzji o wstrzymaniu

Czytaj więcej »

Sesja Rady Miasta – na pomoc krakowiej hucie W dniu 6 listopada odbyła się Sesja Rady Miasta Krakowa podczas, której była procedowana i głosowana była rezolucja w sprawie pomocy dla Krakowskiej Huty. Rezolucja została zgłoszona przez klub radnych PO i Nowoczesnej. Niestety rezolucji nie poparli radni z PiS. Wręcz przeciwnie

Czytaj więcej »

ZESPÓŁ CENTRALNY

ZESPÓŁ CENTRALNY – 25.09.2019 Dzień przed oficjalnym spotkaniem Stron ZC, przedstawiciele organizacji związkowych ze wszystkich oddziałów AMP SA spotkali się Dąbrowie Górniczej, celem wypracowania wspólnego stanowiska w trzech podstawowych kwestiach, dotyczących wszystkich pracowników naszego zakładu. Rozmowy związkowców i przygotowane przez nich oficjalne pisma związane były min. z udzieleniem odpowiedzi na

Czytaj więcej »

                                                                                      ———>CZYTAJ TUTAJ ARTYKUŁ

Czytaj więcej »

PODSUMOWANIE  DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z WYCOFANIEM SIĘ ZARZĄDU AMP S.A. Z DECYZJI O WSTRZYMANIU PRACY WP I STALOWNI                                                                  

Czytaj więcej »

      Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych kol. Jan Guz nie żyje.

Czytaj więcej »

Działania organizacji związkowych dotyczących informacji o wstrzymaniu pracy Wielkiego Pieca i części surowcowej. STANOWISKO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ PRAC. AMP S.A. ODNOŚNIE WSTRZYMANIA PRODUKCJI W PSK POSEŁ I. RAŚ – WYSTĄPIENIE DO WOJEWODY P. ĆWIKA POSEŁ I.RAŚ – WYSTAPIENIE DO G.VERBEECKA INTERPELACJA POSŁA I.RASIA DO PREMIERA RP APEL FZZ MIH

Czytaj więcej »

PRZEWODNIK O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W SEKTORZE METALOWYM W JĘZYKU POLSKIM   PRZEWODNIK O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH JĘZYKACH: GRECKI WŁOSKI HISZPAŃSKI BUŁGARSKI LITEWSKI RUMUŃSKI SERBSKI ANGIELSKI  

Czytaj więcej »

70 LAT NOWEJ HUTY

  W ubiegły poniedziałek w NCK odbyło się sympozjum w sprawie obchodów 70-lecia istnienia dzielnicy Nowa Huta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców dzielnicy Nowa Huta oraz władz miasta Krakowa w osobach: Prezydenta, Pana Jacka Majchrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Pana Sławomira Pietrzyka, radnych grodu kraka i dzielnic nowohuckich, dyrektorów wydziałów

Czytaj więcej »

Zespół Centralny w AMP S.A.

31.01.2019 r odbyło się posiedzenie Zespołu Centralnego, którego głównym punktem było ustalenie przez Strony Porozumienia w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego w AMP SA. Obecny Rząd wprowadzając ustawą nowy program emerytalny (Pracowniczy Program Kapitałowy) dał możliwość odstąpienia od tego programu tym Firmom, które na dzień 1 maja 2019 roku będą prowadziły

Czytaj więcej »

Wyrównania różnic płacowych w grupie nowo przejmowanych do AMP S.A. pracowników produkcyjnych z firm SANPRO oraz ABC.

Zarząd Związku wielokrotnie interweniował do Pracodawcy w sprawie wyrównanie różnic płacowych w grupie pracowników produkcyjnych, którzy w różnym okresie czasu przechodzili z Interim do AMP S.A. Obecnie mamy sytuację taką, iż nowo przyjmowani pracownicy otrzymują płacę zasadniczą wyższą od pracowników z kilkuletnim stażem pracy, którzy cierpliwie czekali z bardzo niskimi

Czytaj więcej »

Wyższe kwoty dodatków dla pracowników

Informujemy, że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy zostały podwyższone kwoty dodatków przysługujących pracownikom za pracę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz za pracę w porze nocnej. – Od 1 stycznia 2019 r. za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy pracownikowi przysługuje

Czytaj więcej »

Pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku

9 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w 2019 roku. Tematem, który zdominował pierwszą część spotkania była odpowiedź służb HR AMP SA na wystąpienie organizacji związkowych z 17.XII.2018 roku (w poprzednim numerze Kuriera cytowaliśmy je w całości) oraz zamieszania jakie powstało w wyniku nie podpisania go przez wszystkie

Czytaj więcej »

Posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej ArcelorMittal

W dniach 17-21 grudnia 2018 roku w Luksemburgu odbyło się statutowe posiedzenie Plenarne Europejskiej Rady zakładowej ArcelorMittal. Nasz Związek reprezentowali członek Prezydium ERZ kol. K. Wójcik i kol. J. Kawula. 17 i 18 grudnia Grupa doradcza Syndex zaprezentowała raport, który składał się z zagadnień przekrojowych oraz informacji o segmentach Grupy,

Czytaj więcej »

ZESPÓŁ CENTRALNY – 17.12.2018r.

Oficjalne spotkanie Stron poprzedziło robocze posiedzenie przedstawicieli związkowych, w trakcie którego dyskutowano nad wystąpieniem do Strony Pracodawcy w sprawie podwyżek płac w roku 2019, przedłużenia obowiązujących zasad zatrudniania i rozliczania czasu pracy w ruchu zmianowym 4BOP, przedłużenia porozumienia w sprawie tzw. postojowego oraz podwyższenia składek na PPE. Przedstawiciele 13 z

Czytaj więcej »

Spotkanie z Mikołajem

Aby tradycji stało się zadość także i w tym roku NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA dla dzieci członków Związku przygotował paczki mikołajowe. Tym razem uprawnionych do smakołyków było 650 dzieci pracowników Huty i Spółek Hutniczych, którzy są członkami naszego Związku. Dodatkową atrakcją dla naszych „milusińskich” była zabawa mikołajowa. W sobotę

Czytaj więcej »

Metalowcy i Hutnicy – XII Ogólnopolskie zawody wędkarskie w wędkarstwie spławikowym

W dniach 25-26 maja 2018r. na Jeziorze Łotrzykowskim w Krotoszynie odbyły się XII Ogólnopolskie Zawody w Wędkarstwie Spławikowym Branży OPZZ Metalowcy. W tym roku organizacja zawodów przypadła Związkowi Zawodowemu „Metalowcy” Mahle Polska Krotoszyn. Zawody miały także uczcić 110 – Lecie Federacji „Metalowców”. Do tej pory w zawodach startowały drużyny z

Czytaj więcej »

Stanowisko NSZZ Pracowników AMP S.A. w sprawie zamrażania podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2018 r. NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w pełni popiera Stanowisko OPZZ w sprawie zamrażania podstawy naliczania odpsu na ZFŚS w 2018 roku. Prezydium Zwiazku przyjęło stosowną Uchwałę w tym zakresie. Apelujemy o wzięcie pod uwagę

Czytaj więcej »

        UWAGA !!! Informujemy wszystkich członków Związku oraz sympatyków naszej organizacji związkowej, iż od 1 czerwca 2017 roku biuro NSZZ Pracowników AMP SA ma nowy adres e-mail : nszz.sekretariat@unihut.pl      

Czytaj więcej »

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

7 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, której głównym tematem były zagrożenia dla polskiego hutnictwa w związku z planowaną prognozą Unii Europejskiej w sprawie emisji dwutlenku węgla. Temat posiedzenia na WRDS wnosił NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Na posiedzenie WRDS zostali zaproszeni: Stefan Dzienniak

Czytaj więcej »

Prezes Lakshmi N. Mittal o ETS

    W połowie lutego Parlament Europejski przegłosował ważne poprawki do procedowanej obecnie w ramach Unii Europejskiej nowej dyrektywy w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w latach 2021-2030. W efekcie tego głosowania, kiedy nowe regulacje EU ETS wejdą w życie po roku 2020, pozycja konkurencyjna europejskiego hutnictwa

Czytaj więcej »

OSTATNIE POROZUMIENIE PŁACOWE PRZEDSTAWIONE PRZEZ STRONĘ ZWIĄZKOWĄ Z DNIA 27.03.2017 R.

Czytaj więcej »

72 TYSIĄCE NIEMIECKICH HUTNIKÓW ZAPOWIADA STRAJK

W lutym bieżącego roku zakończyła się roczna ugoda, gwarantująca niemieckim hutnikom 2,3 proc. podwyżki. Pracownicy hut zrzeszeni  w związku zawodowym IG Metall odrzucili propozycję podwyżki płac o 1,3 proc. Na 15 miesięcy , powodując tym samym, że  druga runda negocjacji zakończyła się fiaskiem. W związku z nie osiągnięciem konsensusu. Przeprowadzono

Czytaj więcej »

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet na wesoło….. 10 marca 2017 roku dla członkiń naszego Związku, Zarząd NSZZ Pracowników AMP SA przygotował niespodziankę. Atrakcją piątkowego, popołudniowego spotkania w Sali Teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury był występ krakowskiego kabaretu „Pod Wyrwigroszem”. Te coroczne spotkania „na wesoło” zostały wpisane na stałe w obchody „Dnia Kobiet”, które kultywuje

Czytaj więcej »

PIKIETA ZWIĄZKOWA

  Pikieta hutników o wzrost płac 9 marca 2017 roku około półtora tysiąca hutników pod hasłami żądającymi podwyżki płac wzięło udział w Pikiecie związkowej, w Dąbrowie Górniczej, przed budynkiem administracyjnym dyrekcji Spółki. Z Krakowa wybrało się na Pikietę do Dąbrowy Górniczej około 400 hutników. Związkowcy w imieniu pracowników AMP SA

Czytaj więcej »

Wystąpienie Organizacji związkowych do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie uprawnień dla polskiego sektora hutniczego odnośnie handlu uprawnieniami do emisji CO2

  Szanowna Pani Premier, W imieniu naszych organizacji związkowych oraz pracowników ArcelorMittal Poland SA, zwracamy się do Pani Premier z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie zagrożeń dla polskiego sektora hutniczego wynikających z procedowanego obecnie przez Unię Europejską projektu nowych zasad Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2.

Czytaj więcej »

SKANDAL Z POSIŁKMI PROFILAKTYCZNYMI

  W ubiegły poniedziałek 30 stycznia br. odebraliśmy mnóstwo telefonów i odbyliśmy szereg rozmów osobistych z pracownikami, którym system uniemożliwił realizacje zaległych posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych. Innym pracownikom bezbłędny system pokazywał z kolei, że mogą jeszcze korzystać z posiłków, chociaż już dawno wykorzystali limit bloczków przysługujących im w danym miesiącu.

Czytaj więcej »

KONTROLA SZAFEK ODZIEŻOWYCH I NARZĘDZIOWYCH

  Odpowiadając na liczne interwencje osobiste i telefoniczne od pracowników, kierowane do naszego Związku, wyjaśniamy, iż jednym z problemów (od bardzo wielu lat nieuregulowanym stosownymi zapisami Regulaminu Pracy w naszej firmie ) był temat kontroli szafek odzieżowo-narzędziowych. Dotychczas w tej kwestii panowała swoista „wolnoamerykanka” i w zależności od Oddziału AMP

Czytaj więcej »

Spotkanie z Mikołajem

  NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA co roku dla dzieci członków Związku przygotowuje paczki mikołajowe. Tym razem uprawnionych do słodkich smakołyków było 820 dzieci, pracowników Huty, którzy są członkami naszego Związku. Dodatkową atrakcją grudniowego święta dla naszych „milusińskich” jest zabawa Mikołajowa. 3 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Zawodowych, os.

Czytaj więcej »

Prezydium Zarządu Związku

Prezydium Zarządu Związku zostało poinformowane o sytuacji jaka miała miejsce podczas rozmów Zespołu Roboczego. Jednostronne decyzje Pracodawcy, brak zrozumienia zgłaszanych problemów, a w końcu działania niezgodne ze wspólnie przyjętymi porozumieniami spowodowały zawieszenie rozmów w Zespole Roboczym. Tym samym pojawił się impas w dialogu społecznym AMP SA. Prezydium Związku po wysłuchaniu

Czytaj więcej »

TROSKA O PRZYSZŁOŚĆ PODSTAWĄ DIALOGU

  Rozmowa „Magazynu Hutniczego” Z Krzysztofem Wójcikiem Przewodniczącym NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland SA w Krakowie. „MH”: Panie Przewodniczący! Minął drugi rok działalności Waszej organizacji związkowej pod Pana przewodnictwem. Jaki on był dla krakowskich hutników? Proszę o podsumowanie roku 2015. K.Wójcik: Miniony rok był dla krakowskiego oddziału i wszystkich w nim

Czytaj więcej »

WYKUP W12 – FAKTY I MITY

            W przypadku anonimowych ulotek, pism lub donosów regułą jest milczenie, bo nie ma nic gorszego jak dementowanie steku bzdur, jakie napisał i rozpropagował na niektórych zakładach naszej huty bezimienny autor ulotki pod tytułem „Wykup UDW-12 w oczach pracownika zmianowego”. W tym konkretnym przypadku Związek Nasz podejmie jednak rzuconą mu

Czytaj więcej »