Porozumienie przedstawicieli AMP S.A. ze związkami zawodowymi w zakresie Programu Bonusowego