Smutna wiadomość o odejściu naszego Kolegi – Andrzeja Senka