Wypowiedzenie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP S.A.