Festyn NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wrzesień 2016 r. – stadion Hutnika