Zarząd NSZZ Prac. AMP S.A. powołał Komitet Protestacyjno – Strajkowy.