Porozumienie w zakresie wzrostu płac na lata 2018 i 2019 w Spółce Kolprem