AKTUALNE INFORMACJE DOT. NEGOCJACJI PŁACOWYCH 24.03.2017 r.