AKTUALNE INFORMACJE DOT. NEGOCJACJI PŁACOWYCH Z DNIA 21.03.2017 R.